Comisii  CONSILIU LOCAL CARANSEBEŞ pe domenii de specialitate


I. Comisia de specialitate nr. l pentru studii, prognoze economico - sociale,buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, în următoarea componenţă:

   Tamasila Toma- presedinte

   Gherman Aurora - secretar

    Pop Ioan - membru

    Dascalu Valentin  - membru

    Ardelean Gavrila - membru


II. Comisia de specialitate nr. 2 pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură în următoarea componenţă:


    Strejariu Filip Petru- presedinte

    Rafa Vasile Iulian  - secretar

    Todorescu Lazar - membru

    Dascalu Valentin - membru

    Bogdea Constantin Florin- membru


III. Comisia de specialitate nr. 3 pentru servicii publice , comerţ, agricultură şi turism în următoarea componenţă:


    Plesa Andra Sabrina - presedinte

    Craciunescu Emanuela Iconia - secretar

    Rafa Vasile Iulian - membru

    Isac Daniel Alexandru - membru

   Cristescu Codruta-Corina- membru


IV. Comisia de specialitate nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ , sănătate ,cultură, protecţie socială sportive si de agrement în următoarea componenţă:


    Ponetchi Maria - presedinte

    Novac Daniela - secretar

    Strejariu Filip Petru- membru

    Gherman Aurora - membru

    Bădeț Ion- membru


V. Comisia de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică locală , juridică,disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăţii cetăţenilorîn următoarea componenţă:


    Plesa Andra Sabrina - presedinte

    Todorescu Lazar - membru

    Pop Ioan - membru

    Radu Valeriu Savu - membru

    Bischof Mariana - membru