Incepand cu luna iunie 2012, Primaria Municipiului Caransebes pune la dispozitia cetatenilor numarul de telefon 0800410117, numar de telefon la care cetatenii pot apela in mod gratuit Compartimentul Comercial al Primariei, pentru a face sesizari sau reclamatii privitoare la functionarea taximetrelor in municipiu.

Sanctiuni:

  • Desfăşurarea activităţii agenţilor economici fără Autorizaţia de funcţionare emisă de Primăria municipiului Caransebeş sau încălcarea prevederilor acesteia atrage după sine sancţiuni cuprinse între 1500 lei şi 2500 lei.(art.5 din HCL Caransebes nr.95/2009)
  • Autorizatiile de functionare se vizeaza anual, in primele trei luni.Incalcarea prevederilor prezentei dispozitii se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 lei 2000 lei. HCL Caransebes nr.254/2009, artart1, alin(2)
  • Agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Caransebes si toate institututiile au obligatia de a afisa la loc vizibil din exterior numarul de telefon si numele unei persoane de contact, astfel incat sa fie prevenita in timp util despre situatia de urgenta intervenita.In caz contrar, se sanctineaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 250 si 500 lei.(HCL Caransebes nr.292/2009, art. 1 si art 2.

     Lista de asteptare taxi