Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ


Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Caransebeș aprobat prin H.C.L. nr. 91/28.03.2008


Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caransebeș pentru perioada 2021-2027


Proiect de hotarare privind regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes.

In temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003, Primarul municipiului Caransebes propune Consiliului Local proiectul de hotarare cu privire lar regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Documentatia poate fi descarcata aici.

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com.

 

Va multumim.


Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021


Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019


Anunt privind taxele si impozitele pentru anul 2017

In temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 prvind Codul Fiscal, Primarul municipiului Caransebes propune Consiliului Local proiectul de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, nemajorate, la nivelul anului 2016.

Documentatia poate fi descarcata aici.

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 15.04.2016.

Va multumim.

 


Proiect de hotarare privind inchirierea unor suprafete de teren, situate in fata punctelor de lucru cu profil de alimentatie publica, cu destinatia spatiu de fumat


Proiect de hotarare privind interzicerea opririi si stationarii autovehiculelor in statiile de transport public local de persoane de pe raza municipului Caransebes si modalitati de sanctionare contraventionala


Se aduce la cunostinta ca in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, am procedat la afisarea proiectului:

Propunerile, sugestiile si opiniile, cu valoare de recomandare, se vor depune pana la data de 18.12.2015 la sediul Primariei Municipiului Caransebes, Compartimentul Protectia Mediului.


Se aduce la cunostinta ca in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, am procedat la afisarea proiectului:

Propunerile, sugestiile si opiniile, cu valoare de recomandare, se vor depune pana la data de 18.12.2015 la sediul Primariei Municipiului Caransebes, Compartimentul Administratie Locala.