Comisii  CONSILIU LOCAL CARANSEBEŞ pe domenii de specialitate


I. Comisia de specialitate nr. l pentru studii, prognoze economico - sociale,buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, în următoarea componenţă:

 • DASCĂLU VALENTIN – presedinte
 • SCHINTEIE PETRU- secretar
 • SABADIS IONEL ADREIAN
 • DRAGOMIR CRISTIAN EUGEN
 • PURDESCU SEBASTIAN ALIN


II. Comisia de specialitate nr. 2 pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură în următoarea componenţă:

 • SCHINTEIE PETRU- presedinte
 • DASCALU VALENTIN- secretar
 • BOJIN SIMION
 • CURELEA DRAGOS CONSTANTIN
 • TODORESCU LAZAR

III. Comisia de specialitate nr. 3 pentru servicii publice , comerţ, agricultură şi turism în următoarea componenţă:

 • STEFAROI IULIAN VLAD - presedinte
 • BONCIA NATALIA COSMINA- secretar
 • PLESA ANDRA SABRINA
 • PASAT AUREL
 • RAFA VASILE IULIAN


IV. Comisia de specialitate nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ , sănătate ,cultură, protecţie socială sportive si de agrement în următoarea componenţă:

 • CRISTESCU CODRUTA -CORINA- presedinte
 • SABADIS IONEL ADREIAN – secretar
 • STEFAROI  IULIAN VLAD
 • PONETCHI MARIA
 • BISTREAN SANDA IONELA

V. Comisia de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică locală , juridică,disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăţii cetăţenilorîn următoarea componenţă:

 • SCHINTEIE PETRU- presedinte
 • CORDUNEANU MARIAN-secretar
 • STEFAROI  IULIAN VLAD
 • PLESA ANDRA SABRINA
 • CRACIUNESCU EMANUELA ICONIA