Informații generale privind autoritatea contractantă. în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

 •   Municipiul Caransebeș, cu sediul în Caransebeș, Str. Piața Revoluției nr. 1, județul Caraș-Severin, telefon: 0255/514.887, fax: 0255/515139, e-mail: primaria.caransebes@gmail.com, cod fiscal: 3227947.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 67/15.03.2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024.

Perioada de finanţare: anul 2024.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 450.000 lei și se alocă după cum urmează:

Activități culturale – 100.000 lei, Activități sociale, educaționale, protecția mediului – 160.000 lei, Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 140.000 lei, Culte religioase – 50.000 lei.

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte /programe se poate obține de pe site-ul Municipiului Caransebeș: www.primaria-caransebes.ro. 

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante: www.primaria-caransebes.ro sau se poate procura de la sediul Municipiului Caransebeș, strada Piața Revoluției nr. 1,  Caransebeș, Caraș-Severin.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 30.04.2024, ora 16.00 la sediul Municipiului Caransebeș, strada Piața Revoluției nr. 1,  Caransebeș, Caraș-Severin. 

Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 07.05.2024 -10.05.2024.

Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile


În baza Legii 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobată cu modificări şi completări ulterioare,  se fac cunoscute domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile pentru anul în execuţie financiară 2024.

Domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile, conform bugetului Municipiului Caransebeș pe anul 2024, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caransebeș nr. 67/15.03.2024, în suma totală de 450.000 lei, sunt: 100.000 lei pentru activități culturale, 160.000 lei pentru activități sociale, educaționale, protecția mediului, 140.000 lei pentru programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar, respectiv 50.000 lei pentru culte religioase.


Legea 350/2005 - anul 2023

Partea a II-a

 

Partea I

Programul anual:

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Municipiul Caransebeș, cu sediul în Caransebeș, Str. Piața Revoluției nr. 1, județul Caraș-Severin, telefon: 0255/514.887, fax: 0255/515139, e-mail: primaria.caransebes@gmail.com, cod fiscal: 3227947.

În baza legii 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, face cunoscute domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile pentru anul în execuţie financiară 2023.

Domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile, conform bugetului Municipiului Caransebeș pe anul 2023, aprobat prin HCL Municipiul Caransebeș nr. 98/30.03.2023, în suma totală de 400.000 lei, sunt: 100.000 lei pentru acțiuni culturale, 100.000 lei pentu activități sociale, educaționale, protecția mediului, 100.000 lei pentru programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar, 100.000 lei pentru culte religioase.


Anuntul de participare:

1. Informații generale privind autoritatea contractantă. în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, teiefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

  Municipiul Caransebeș, cu sediul în Caransebeș, Str. Piața Revoluției nr. 1, județul Caraș-Severin, telefon: 0255/514.887, fax: 0255/515139, e-mail: primaria.caransebes@gmail.com, cod fiscal: 3227947.

Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2023 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro

2. Sursa de finanțare a contractelor este Bugetul alocat pentru anul 2023, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeș nr. 98 din 30 martie 2023 în cuantum de 400.000 lei pentru următoarele domenii: Acțiuni culturale - 100.000 lei,  Activități sociale, educaționale, protecția mediului - 100.000 lei,  Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 100.000 lei, Pentru culte religioase – 100.000 lei

3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare, până la data de 31.12.2023.

4. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 08 mai 2023 ora 12.00.

5. Propunerile de proiecte se vor depune în formă scrisă la Registratura Municipiului Caransebeș,  Caransebeș, Str. Piața Revoluției nr. 1, județul Caraș-Severin.

 

6. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2023 în perioada estimativă 09.05.2023 - 15.05.2023.

 

Legea 350 din 2005: Anunt de participare  - anul 2022

 1. Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2022 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro

2. Sursa de finanțare a contractelor este Bugetul alocat pentru anul 2022, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeș nr. 64 din 31 martie 2022 în cuantum de 250.000 RON pentru următoarele domenii:

2.1. Acțiuni culturale - 40.000 RON

2.2. Activități sociale, educaționale, protecția mediului, etc - 30.000 RON

2.3. Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 105.000 RON

2.4. Pentru culte religioase – 75.000 RON.

3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare, până la data de 31.12.2022.

4. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 22 aprilie 2022 ora 12.00.

Se aplică prevederile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor și necesitatea demarării proiectelor asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțarea.

5. Propunerile de proiecte se vor depune în formă scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1

6. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2022 în perioada estimativă 25.04.2022 - 29.04.2022.


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023


Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caransebeș pentru perioada 2021-2027

HCL aprobare Strategie

În cadrul activităților proiectului a fost realizat și Manualul de utilizre a Funcționarului Public, document destinat angajaților UAT Municipiul Caransebeș.


Legea 350 din 2005: Anunt de participare

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile Cultură, Culte, Social și Sport pentru anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea  350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro.

2. Sursa de finanțare a contractelor este Bugetul alocat pentru anul 2021, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeș nr. 113 din 28 mai 2021 în cuantum de 300.000 RON pentru următoarele domenii:

2.1. Acțiuni culturale - 70.000 RON

2.2. Activități sociale, educaționale, protecția mediului, etc - 50.000 RON

2.3. Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 100.000 RON

2.4. Pentru culte religioase – 80.000 RON.

3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare, până la data de 31.12.2021.

4. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 25 iunie 2021 ora 12.00.

Se aplică prevederile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor și

necesitatea demarării proiectelor asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțarea.

5. Propunerile de proiecte se vor depune în formă scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1

6. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2021 în perioada estimativă 28.06.2021 - 02.07.2021.


Legea 350 din 2005: Programul anual

Bugetul total alocat pentru anul 2021, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr. 113 din 28 mai 2021 este de 300.000 RON pentru următoarele domenii:

1. Acțiuni culturale - 70.000 RON

2. Activități sociale, educaționale, protecția mediului, etc - 50.000 RON

3. Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 100.000 RON

4. Pentru culte religioase – 80.000 RONROMÂNIA                                                                                                         
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                                          
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
                         

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Primarul municipiului Caransebeş
Potrivit art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Comisiile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022.
În temeiul art. 129 alin. 2 lit b coroborat cu alin.  4, lit.  c, precum și a art. 196  alin. 1 lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
          Pentru anul fiscal 2022, impozitele și taxele locale aplicabile în municipiul Caransebes, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează cu rata inflatiei 2,6%. În categoria impozitelor şi taxelor de includ: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale.
Art. 2
    1. Se acordă bonificaţia prevăzută la art 462 alin. (2) şi art. 467 alin. (2) şi la art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata integrală până la 31.03.2022 după cum urmează:

Legea nr. 227/2015

Persoane fizice

Persoane juridice

 1. în cazul impozitului pe clădiri 0 – 10%;

 2. în cazul impozitului pe teren 0 – 10%;

 3. în cazul mijloacelor de transport 0 – 10%;

10%

10%

10%

10%

10%

10%


Art. 3
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al consiliului local în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.
Art. 4
Depunerea peste termen a declaraţiei prevăzute la punctul 3 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei.
Art. 5
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe şi de împuterniciţii Primarului.
Art. 6
Contravenţiei prevăzute la punctul 4 i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 456 alin. (2) lit. a), lit. c), lit. h), lit. i), lit. j), lit. k) şi art. 464 alin (2) lit. d), lit. g), lit. h), lit.j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt reglementate în Anexa nr. 1
Art.8
Se propune aprobarea reducerii cu minimum 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride conform conform art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art.9
Se propune aprobarea următoarelor taxe speciale destinate funcţionării unor servicii publice locale prevăzute în Anexa nr. 2 în baza prevederilor art 484 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art.10
Se propune aprobarea pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea creanţelor restante, în sume mai mici de 40 lei inclusiv, pentru poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai vechi decât 01.01.2021, conform art. 266 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art.11
Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezentul raport.
Art. 12
Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2022.
Art. 13
Orice hotărâre de consiliu local contrară se abrogă.
Art. 14
Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Caransebeş prin Direcţia Economică, Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Caransebeş, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Compartimentului Relaţii cu publicul pentru afişarea şi mass media locală, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Terenurilor, Compartimentului Autorizări şi Control Comercial şi Biroul Administraţiei Publice.REGULAMENT
pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare, în anul 2022, a facilităţilor fiscale, potrivit art.456 şi art.464 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal


Art.l. 
Potrivit art. 456 alin. 2, lit.a), lit.c, lit.h), lit.i, lit.j) şi lit.k din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, la cerere, Consiliul Local va acorda, în anul 2022:
    a. scutire de la plata impozitului pentru clădirile care, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin.(l) lit.x);
    b. scutire de la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
    c. scutire de la plata impozitului pentru clădirea nouă cu destinaţia de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu OG nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările şi completările ulterioare pe o perioadă de 10 ani. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
    d. scutire de la plata impozitului pentru clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
    e. scutire de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 ali.l) lit.b) şi art.4 alini) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    f. reducerea cu 75% a impozitului pe clădiri, de la adresa de domiciliu, persoanelor fizice care primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/2001;
    g. reducerea de 30% la plata impozitului pe clădiri, de la adresa de domiciliu pentru persoanele fizice care au contract de voluntariat încheiat cu Consiliul Local al municipiului Caransebeş pentru prestarea de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, încheiat potrivit prevederilor H.G. nr.1579/2005, pe perioada valabilităţii contractului;
Art.2. 
Potrivit art.464, alin. 2, lit.d, lit.g, lit.h) şi lit. j din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,la cerere, Consiliul Local va acorda, în anul 2022:
a) scutire de la plata impozitului pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de
servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
    a. scutire de la plata impozitului pentru terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
    b. scutire de la plata impozitului pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 ali.l) lit.b) şi art.4 alini) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c. reducerea cu 75% a impozitului pe terenuri, de la adresa de domiciliu, persoanelor fizice care primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/2001;
    d. reducerea de 30% la plata impozitului pe terenuri, de la adresa de domiciliu pentru persoanele fizice care au contract de voluntariat încheiat cu Consiliul Local al municipiului Caransebeş pentru prestarea de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, încheiat potrivit prevederilor H.G. nr.1579/2005, pe perioada valabilităţii contractului;
Art.3.
 Scutirea sau reducerea se acordă numai proprietarului pentru bunurile proprii.
Art. 4. 
Scutirea sau reducerea se acordă numai persoanelor fizice care nu au debite restante către bugetul local.
Art. 5.
 Cererea de scutire sau reducere va fi însoţită de următoarele documente:
    a. actele de identitate pentru toţi membrii familiei (în original şi în copie);
    b. actele de proprietate (în original şi în copie);
    c. ancheta socială efectuată de către serviciile de specialitate al Primăriei pentru persoanele beneficiare prevăzute la art. 1-2, lit.f şi d;
    d. procesul verbal de constatare a pagubelor provocate de calamităţile naturale, întocmit de comisia special constituită pentru persoanele prevăzute la a art. 1-2, lit. d şi b.
    e. Copie după contractul de voluntariat pentru persoanele prevăzute la art.1-2, lit.g şi e.
Art. 6. 
Persoanele beneficiare au obligaţia de a anunţa, la Compartimentul Impozite şi Taxe, situaţia în care nu mai îndeplinesc condiţiile din prezentul regulament, în termen de 30 zile de la data producerii schimbărilor.


Anexa nr. 2
Taxe special ale:
    1. Serviciul Impozite și Taxe:
    • Taxa pentru eliberare în regim de urgență a certificatelor de atestare fiscală (eliberate în maxim 24 de ore de la depunerea dintr-o zi lucratoare):
    • pentru persoane fizice – 18 lei;
    • pentru persoane juridice – 24 lei;
    2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:
    • taxă pentru înregistrare naștere – 0 lei;
    • taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare – 23 lei;
    • taxă pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă – 78 lei;
    • taxă pentru încheierea căsătoriei duminica și sărbători legale – 112 lei;
    • taxă înregistrare deces – 0 lei;
    • taxă pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă – 223 lei;
    • taxă pentru eliberare duplicat certificat naștere – 10 lei;
    • taxă pentru eliberare duplicat certificat căsătorie – 10 lei;
    • taxă pentru eliberare duplicat certificat deces – 10 lei;
    • taxă pentru eliberarea anexei 9 (dovadă privind înregistrarea unui act stare civilă) – 5 lei;
    • taxă eliberare atestat privind componența familiei – 0 lei;
    • taxă eliberare Livret de familir – 0 lei;
    • taxă eliberare extras multilingv – 5 lei;
    • taxă pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei – 0 lei;
    • taxă pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine – 5 lei;
    • taxă pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă – 10 lei;
    • taxă pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale Anexa 23 – 5 lei;
    • taxă de verificare în registrele de stare civilă – 10 lei;
    • taxă preluare dosar privind DESFACEREA CĂSĂTORIEI pe cale administrativă – 613 lei.

Taxe pe linie de evidență (stabilite prin lege):
    • taxă eliberare Carte de identitate – 7 lei;
    • taxă eliberare Carte de identitate provizorie – 1 leu;
    • taxă informare date cu caracter personal/persoană – 1 leu.
    3. Biroul Relații cu Publicul:
    • Taxă pentru realizarea de copii de pe documentele solicitate de petenți – 0,50 lei/pagină.
    4. Compartiment autorizări, transport local și control comercial:
    • taxă eliberare duplicat autirizație de funcționare agenți economici – 10 lei;
    • taxă de eliberare a autorizației de transport – 112 lei;
    • taxă de eliberare a autorizației taxi – 112 lei;
    • taxă de eliberare a autorizației pentru dispecerat – 112 lei;
    • taxă pentru înlocuirea autoturismului 55 lei;
    • taxă pentru duplicat după autorizația de transport sau după autorizația taxi, autorizația de dispecerat – 10 lei;
    • taxă pentru obținerea cazierului profesional – 10 lei;
    • taxă pentru modificarea autorizației de transport sau a autorizației taxi, autorizația de dispecerat – 10 lei;
    • taxă pentru eliberare contract de delegarea gestiuni a serviciului de transport în regim de taxi – 10 lei;
    • taxă înregistrare tractor – 167 lei;
    • taxă înregistrare remorcă – 89 lei;
    • taxă înregistrare căruță – 112 lei;
    • taxă înregistrare moped – 112 lei;
    • taxă înregistrare utilaj – 167 lei;
    • taxă înregistrare ATV – 223 lei;
    • taxă generală pentru accesul în locurile de așteptare a clienților …… 5 euro-lună/taxi autorizat;
    • taxă lunară de utilizare a stațiilor în valoare de 112 lei/lună/autobuz și 83 lei/lună/microbuz ce se va plăti lunar sau semestrial;
    • taxă redevență de 112 lei/vehicul/an la atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi;
    • taxă pentru retragerea certificatelor celor care au înstrăinat vehicule, înregistrarea contractelor de înstrăinare a dreptului de proprietate privind aceste vehicule, eliberarea unor certificate noi cumpărătorilor cu mențiunea numerelor de înregistrare inițiale – 10 lei;
    • taxă pentru eliberarea unui nou certificat de înregistrare în locul celui pierdut cu mențiunea acelorași date referitoare la proprietar – 17 lei;
    • taxă viză anuală privind înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării și care se deplasează pe căile rutiere din municipiul Caransebeș – 10 lei;
    • taxă radiere – 10 lei;
    • taxa de preschimbare – 23 lei;
    5. Biroul Administratiei Publice Locale
    • certificat pentru dovedirea situatiei de duble cheltuieli gospodaresti – 17 lei;
    • chestionar pentru constatarea obligativitatii de asigurare/eliberarii de asigurare a muncitorilor sezonieri romani – 17 lei;
    • declaratie de intretinere pentru anul calenderistic ………….. – 17 lei;
    • certificat pentru dovedirea situatiei de duble cheltuieli gospodaresti – 33 lei (regim de urgenta);
    • chestionar pentru constatarea obligativitatii de asigurare/eliberarii de asigurare a muncitorilor sezonieri romani – 33 lei (regim de urgenta);
    • declaratie de intretinere pentru anul calendaristic …………. – 33 lei (regim de urgenta);
    • taxa pentru consultarea listelor electorale de c[tre institutiile ce efectueaza sondaje de opinie publica – 112 lei;
    • taxa pentru eliberarea la cerere a copiilor dupa listele electorale permanente – 557 lei.
    6. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
    • taxa speciala de Protectie Civila pentru persoane fizice detinatoare de locuinte – 5 lei;
    • taxa speciala de Protectie Civila pentru persoane juridice detinatoare de cladiri – 15 lei.

Anunt de participare Publicat in Monitorul Oficial nr.91/07.06.2019 partea a VI-a
  1. Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2019 pentru actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .
  2. Buget total alocat pentru anul 2019 : 460.000 RON din care :
  3. 1. Acțiuni culturale - 30.000 RON
  4. 2. Acțiuni sociale, educaționale, protecția mediului,etc – 75.000 RON
  5. 3. Programe sportive : sport de performanță, sport amator și sport școlar – 165.000 RON
  6. 4. Pentru culte religioase – 190.000 RON
  7. Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2019
  8. Termenul limită de depunere a proiectelor: 24 iunie 2019 ora 12.00.
  9. Se aplică prevderile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor.
  10. Evaluarea si selectia proiectelor se va face pana in data de 28 iunie, ora 12.00.
  11. Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1
  12. Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte
   

 


Regulament de salubrizare al judetului Caras Severin


Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public


HOTĂRÂREA nr. 121 din 25.04.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.700.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare


Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 


Proiect de hotarare privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Caransebes


Buletin informativ in conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

 a. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Caransebes

 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 57/2019 privind codul administrativ
 • Legea 53/2003- Codul Muncii

 b. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente

   b1. organigrama institutiei

   b2. Programul de funcționare: Luni-Joi, între orele 7.30 - 16.00, Vineri între orele 7.30-13.30.

   b3. Programul audientelor:

 • In fiecare Luni de la ora 13:00 audiente impreuna persoane fizice si juridice.

   c. Numele si prenumele persoanelor din conducerea primariei:

 1. Felix-Cosmin Borcean  - Primar
 2. Felician Pasere - Viceprimar
 3. Florin Bogdea - Citymanager
 4. Ana Bratu - Secretar

   d. Coordonate de contact:

Primaria municipiului Caransebes

Piata Revolutiei nr. 1, Caransebes

Judetul Caras-Severin, Cod Postal: 325400

Tel: 0255/514885

Fax: 0255/515139

Persoana responsabila Legea 544: Szaniszlo Daniela

e. Bilant, buget

 

f. Lista documentelor de interes public

 -coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

-numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei, program de audienţe.

-acte normative ce reglementează organizarea si funcţionarea instituţiei;

-proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului);

-hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Muncipiului Caransebeş -procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local;

-actele normative care reglementează organizarea şi funcţionare Primăriei şi a Consiliului Local al municipiului Caransebeş;

-lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire;

-bugetul local, bilanţul contabil;

-structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare , programul de audienţe;

-raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

-declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş;

-minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52 / 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

-raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003.

-programe si strategii proprii;

-anunţuri concursuri pentru ocuparea posturilor vacante.

g. LISTA cuprinzând documentele emise şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caransebeș care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

      1.     Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;

2.     Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi acte şi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei şi alte asemenea cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă înregistrate la nivelul municipiului;

3.     Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum şi documentele care au stat la baza eliberării acestora;

4.     Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a naşterii, moarte prezumată;

5.     Prelucrări de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate;

6.     Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;

7.     Cererile, petiţiile precum şi reclamaţiile şi sesizările adresate Primăriei Municipiului Caransebeș şi Consiliului Local, fără acordul semnatarilor;

8.     Informaţii cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal;

9.     Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;

10.  Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum şi documentele comitetului municipal pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare;

11.  Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza HGR nr.25/1996;

12.  Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări servicii în interes public;

13.  Planul de protecţie civilă al Municipiului Caransebeș;

14.  Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;

15.  Rapoartele de audit intern şi procesele verbale de control;

16.  Documentele care privesc persoane fizice, aflate în dosarele Direcţiei Juridice, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ori care au făcut obiectul unor dosare soluţionate definitiv şi irevocabil de către acestea;

17.  Dosarele aflate pe rolurile instanţelor de judecată şi documentele ce le compun în care Instituţia Primarului, Consiliul Local sau una din instituţiile subordonate este parte;

18.  Informaţii privind datele personale ale salariaţilor din aparatul de specialitate al Primariei Municipiului Caransebeș, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;

19.  Documente conţinute în dosarul achiziţiei publice care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

20.  Sesizările şi documentele comisiei de disciplină; informaţiile privind procedura disciplinară şi cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare; 

21.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

22.  Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

 

 

h. Lista documentelor gestionate

 

LISTA CURINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI /SAU GESTIONATE ,POTRIVIT LEGII,DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CARANSEBES

 

 

- hotãrârile adoptate de Consiliul local al municipiului Caransebes;

-procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local si minutele sedintelor Consiliului Local;
- organigrama Primăriei Municipiului Caransebes;
- regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Caransebes;
- anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei Municipiului Caransebes;
- anunţuri de licitaţii;
- lista certificatelor de urbanism; 
- lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 
- sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil; 
- programele şi strategiile proprii;

-declaratii de avere si de interes public ale alesilor locali;
- dispoziţii emise de Primarul municipiului
Caransebes;
- autorizaţii taxi;
- autorizatii de funcţionare;

-certificate de inregistrare moped,atv,utilaje ,tractoare si carute;
- adeverinţe
- acorduri;
- avize;
-
atestat de producător agricol,carnet de producator;
- certificat fiscal
persoane fizice si juridice;

-declaratii fiscale/decizii cladiri,terenuri;

-decizie de impunere cladiri ,terenuri;

-somatie,titlu executoriu;

-adresa de infiintare/sistare a popririi;

-anunt colectiv;
- contracte de închiriere;
- contracte de concesiune;
- contracte privind achiziţiile publice;

-caiete de sarcini si documentatii de licitatie publica;
- documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor - clădiri şi terenuri - aflate în proprietatea municipiului
Caransebes;
- documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul municipiului
Caransebes
- documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism - PUG, PUZ, PUD - planuri de amenajare;
- regulamentul local de urbanism;
- autorizatii de construire;
- certificate de urbanism;
- procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor ;
- avize privind racordurile la reţelele edilitare;
- procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
- raportari statistice, evidente pe categorii de probleme;
- state de functii;
- state de personal;
- contracte de muncă;
- dosare de personal;
- dosare profesionale;
- planul de
pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;
- planul
de aparare si evacuare in situatii de urgenta;

-procese verbale privind afisarea citatiilor,comunicarilor ,minutelor ,sentintelor penale ,civile;

-procese verbale privind afisarea publicatiilor de vanzare pentru bunuri imobile si mobile;

-rapoarte anuale;

-rapoarte de audit intern;

-anchete sociale;

-acte privind desfasurarea din punct de vedere tehnic a alegerilor locale,prezidentiale,parlamentare,referendum;
-nomenclator arhivistic;

-lista administartorilor de asociatii de proprietari atestati

 


  i. Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publica in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile publice solicitate

MODALITĂȚILE DE CONTESTARE ȘI ATACARE A DECIZIILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN EXERCITAREA DREPTULUI DE A AVEA ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR.544/2001

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice.
În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, deasemenea, va mențina sancțiunile disciplinare aplicate in cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii.
Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.
Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru.