SFATURI DE URMAT PENTRU CLIENŢII TAXI
Înainte de urcarea în taxi, verificaţi!
1.    Dacă lampa taxi este aprinsă şi are culoarea VERDE.
        În caz contrar, înseamnă că aparatul este pornit şi riscaţi să plătiţi sume necuvenite şi nejustificate.
2.    Dacă autoturismul are pe portiere ecusonul taxi de culoare albă cu înscrisurile legale şi oficiale: localitatea de autorizare Caransebeş şi sigla Primăriei municipiului Caransebeş, numărul autorizaţiei taxi, numărul de înmatriculare de pe ecuson care trebuie să corespundă cu numărul de înmatriculare al autoturismului, data de valabilitate a autorizaţiei taxi care trebuie să fie neexpirată.
Nu folosiţi taxiuri care nu au însemnele şi înscrisurile oficiale amintite mai sus.
Utilizarea unui vehicul neautorizat vă expune la riscuri majore.
3.    Existenţa tarifului/tarifelor înscrise pe portierele taxiului. Verificaţi dacă acestea sunt în concordanţă cu cele din aparatul taxi.
După urcarea în taxi, verificaţi!
1.    Dacă aparatul este în poziţia LIBER şi dacă taximetristul, la începerea cursei, trece aparatul în poziţia OCUPAT.
2.    Dacă aparatul este la vedere şi este în funcţiune pe toată durata cursei efectuate.
Dacă aveţi nelămuriri faţă de înscrisurile de tarif de pe portiera taxiului sau consideraţi că tariful practicat este nerespectat de taximetrişti, puteţi solicita acestora lista de tarife care este obligatoriu afişată la loc vizibil.
La sfârşitul cursei, solicitaţi!
1.    Bonul fiscal şi păstraţi-l în cazul în care aveţi de făcut o sesizare.
În aces caz, reţineţi vizual numărul de înmatriculare al maşinii, numărul autorizaţiei taxi şi numele şoferului de pe ecusonul taxi afişat la bordul taxiului. Aceste date se regăsesc înscrise pe bonul fiscal emis de aparatul de taxat şi vor fi solicitate de către organele abilitate să vă rezolve sesizarea.
Primăria municipiului Caransebeş pune la dispoziţia clienţilor taxi mai multe modalităţi de contact, în vederea înaintării reclamaţiilor şi sesizărilor. În acest scop, ne puteţi contacta:
Ø      Telefonic, prin apel la 0355/429 331 sau TEL VERDE: 0800 410 117
Ø      În scris, către Primăria municipiului Caransebeş (P-ţa Revoluţiei, nr. 1), Compartiment Autorizări şi Control Comercial