A N U N Ț

Conform prevederilor art. IV din Ordonanța de Urgență cu nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 415 din 15 mai 2023,  Primăria municipiului Caransebeș comunică următoarele:

  • Anularea concursului organizat în perioada 12.06.2023-14.06.2023  în vederea ocupării funcțiilor  publice vacante de :
    • consilier, clasa I, grad profesional principal  la Compartimentul contabilitate 
  • Anularea concursului organizat în perioada 26.06.2023-28.06.2023 în vederea ocupării funcțiilor  publice vacante de :
    • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul autotrizatii, permise spargeri și disciplina în construcții 
    • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul  autotrizatii, permise spargeri și disciplina în construcții 

 A N U N Ț

Conform prevederilor art. IV alin. (1), alin.2 , lit.a  din Ordonanța de Urgență cu nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 415 din 15 mai 2023,  Primăria municipiului Caransebeș comunică următoarele:

  • concursul organizat în perioada 29.05.2023-31.05.2023 în vederea ocupării  funcției publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior de la Compartimentul Contabilitate al Direcției economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș se va desfășura conform programului stabilit prin ANUNȚUL cu nr. 11669/28.04.223.
  • concursul organizat în perioada 19.06.2023-21.06.2023 în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior de la Compartimentul registru agricol al  și inventar patrimoniu al Serviciului patrimoniu și protecția mediului de la  Direcția strategii, dezvoltare, protecția mediului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș se va desfășura conform programului stabilit prin ANUNȚUL cu nr. 31210/17.05.2023.