Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

 

Nr.crt

Nr/Data document

Documentul

Emitent

Data primirii actului

Nr/Data refuz

Numele si prenumele

celui care refuza semnarea

Functia

Motivul refuzului