Principalul obiect de activitate al Compartimentului Registru Agricol este intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, in scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosinta, modul de utilizare a suprafetelor agricole, numarul de pomi, efectivele de animale, masinile si utilajele agricole.
          In baza Legii nr. 145/2014 eliberam atestate de producator si carnete de comercializare in vederea vanzarii produselor agricole de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in sectorul agricol.
          Intocmim dosarele pentru afisare si inaintare catre Directia Generala pentru Agricultura caras-Severin, in vederea vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, conform Legii nr. 17/2014.
         Eliberam adeverinte privind starea materiala pentru cetatenii care pot beneficia de ajutor social, subventii la gaz sau lemne, somaj, rechizite si burse scolare, precum si adeverinte privind suprafetele agricole detinute in proprietate de catre fermieri, pentru a benefiacia de sprijinul acordat din fonduri europene.
           Vizam declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren atat in cazul persoanelor fizice cat si cele juridice.

 

Formulare:

 

 

Procesele verbale de vanzare-cumparare pot fi urmarite aici