Comunicare


1. Gestioneaza relatia institutiei cu mass-media prin comunicate, anunturi si conferinte de presa. 
2. Informeaza zilnic primarul si viceprimarii cu problemele ridicate de mass - media, a caror rezolvare este de competenta Consiliului Local sau a Primariei, spre a dispune masuri în consecinta.
3. Organizeaza conferintele de presa ale primarului, în masura în care este solicitat.
4. Redacteaza si transmite raspunsuri la solicitarile sosite din partea mass-media, în conditiile stabilite de Legea544/2001. 
5. Elaboreaza strategii de presa pentru promovarea unor actiuni de interes pentru comunitate.
6. Organizeaza si mediaza întâlnirile reprezentantilor municipalitatii cu reprezentantii mass-media (presa scrisa sau audio-video) în vederea realizarii de interviuri.
7. Culege date si informatii referitoare la activitatea municipalitatii pe care le aduce la cunostinta publica.
8. Participa la comisiile tehnice organizate la nivelul Primariei Caransebes.
9. Prin persoane special desemnate, asigura oficiul de purtator de cuvânt al municipalitatii si al primarului în relatiile cu mass-media locala si centrala precum si cu omologii din alte institutii.
10. Prezinta primarului propuneri pentru încheierea contractelor de colaborare cu mass-media. 
11. Asigura colaborarea cu mass-media pentru aducerea la cunostinta publicului a hotarârilor Consiliului Local, a dispozitiilor primarului si a anunturilor care sunt de interes public pentru a asigura transparenta institutionala.
12. Sprijina organizarea si pregatirea conferintelor, seminarelor si a diverselor întâlniri de interes si impact pentru oras, interne si internationale, pentru care exista o solicitare aprobata de conducerea institutiei, si urmareste buna lor desfasurare. În cazul în care este solicitat asigura sprijin logistic si material pentru realizarea acestor evenimente.
13. Selecteaza materialele ce urmeaza a fi publicate, în raport cu importanta si utilitatea lor legata de necesitatea informarii populatiei. 
14. Monitorizeaza presa locala si centrala si alcatuieste un raport pe care îl prezinta conducerii institutiei.
15. Transmite drept la replica publicatiilor care au difuzat informatii eronate cu privire la activitatea municipalitatii.
16. Asigura actualizarea permanenta a sectiunii „Stiri” de pe site-ul primariei prin publicarea comunicatelor si informatiilor de actualitate împreuna cu fotografiile necesare. De asemenea, sprijina actualizarea sectiunii de Evenimente a site-ului institutiei.
17. Asigura realizarea fotografiilor de catre fotograful oficial al institutiei. Asigura prezenta fotografului oficial la evenimentele municipalitatii si evenimentele la care participa participa reprezentanti ai institutiei (în functie de solicitari) si gestioneaza aceste fotografii în cadrul retelei interne.
18. Actualizaeaza baza de date de contact a institutiilor mass-media acreditate.
19. Asigura promovarea evenimentelor culturale si sportive incluse pe agenda culturala si sportiva aprobata de municipalitate.
20. Redacteaza raspunsuri la solicitarile venite din partea jurnalistilor români si straini pe domeniul cultural si sportiv.
21. Organizeaza sau sprijina organizarea evenimentelor cu participare interna si internationala cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de municipalitate.
22. Culege informatii si realizeaza materiale oficiale de prezentare (prezentari, brosuri, etc) si colaboreaza cu serviciile abilitate în vederea întocmirii acestora.  
23. Serviciul relatii cu presa exercita si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotarâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.