Concluzii

referitoare la Implementarea proiectului

Imbunătățirea calității și a timpului de furnizare a serviciilor de către Primăria Caransebeș prin implementarea informatică a ghișeului unic cu registratura electronică și gestiune de documente – cod SMIS 11267

 

În urma implementării și derulării de către Primăria Caransebeș a proiectului Imbunătățirea calității și a timpului de furnizare a serviciilor de către Primăria Caransebeș prin implementarea informatică a ghișeului unic cu registratura electronică și gestiune de documente – cod SMIS 11267, pe perioada derulării acestuia, s-au evidențiat următoarele aspecte:

 

  • Reducerea cu 50% a timpului de răspuns (stabilirea de procese şi politici interne) folosind mijloace electronice a procesului de rezolvare a unei cereri;

  • Reducerea cu peste 50% a timpului consumat pentru căutarea şi regăsirea documentelor;

  • Reducerea cu 60% a activităţii depuse pentru petiţii şi audienţe ca rezultat al folosirii mijloacelor de informare alternative (portal web, interfaţa relaţii cu publicul CIC);

  • Reducerea cu 90% a timpului necesar activităţii de raportare privind lucrul cu documentele cu caracter special (petiţii, audienţe, cereri acces informaţii publice);

  • Prin implementarea portalului web  şi prin dotarea cu echipamente şi publicarea imediată pe internet a informaţiilor de interes public se estimează o reducere cu 10% a solicitărilor de informaţii;

  • Prin instruirea personalului de la relaţii cu publicul - CIC existent în problematica diverselor compartimente, se va reduce cu 30% (estimat) timpul de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor ca urmare a consilierii directe de către personalul specializat;

  • Posibilitatea de eliminarea consumului de hârtie aferent proceselor intermediare de avizare/aprobare prin scanarea documentelor şi introducerea lor direct în sistem;

  • Posibilitatea scanării documentelor şi introducerea lor direct în sistem va conduce la eliminarea consumului de hârtie aferent proceselor intermediare de avizare/aprobare; astfel se va constitui şi fondul de documente digitale pentru Arhivarea electronică cf. Legii privind arhivarea documentelor în formă electronică nr. 135/2007.

 

Documentul in format pdf poate fi descarcat aici