Eliberarea livretului de familie________Modificată în : 07.01.2015
Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei ( mama, tata, reprezentant legal ), de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.
Acte necesare ( în original şi fotocopie):
 1. cerere (click aici)
 2. acte de identitate – soţ şi soţie;
 3. certificatul de căsătorie;
 4. certificatele de naştere ale copiilor;
 5. alte acte după caz:
 • certificatul de deces al unuia dintre soţi;
 • certificatul de naştere al mamei, în cazul în care nu este căsătorită;
 • hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei prin divorţ / certificat de divorţ;
 • hotărâre judecătorească de adopţie;
 • documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor;
 • dispoziţia de schimbare a numelui pe cale administrativă.
În cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, livretul va fi solicitat numai de mamă.
Actualizarea livretului de familie se face de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P de domiciliu al reprezentantului familiei.
 
 
REGLEMENTAREH.G.nr.495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie.
Actualizat in - 17.10.2016, la ora 12:20.