Bine aţi venit pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Caransebeș!


În atenția asociațiilor de proprietari și a persoanelor fizice și juridice! (măsuri pentru menținerea ordinii și curățeniei în municipiul Caransebeș)  


Anunț public privind decizia etapei de incadrare

Municipiul Caransebeș titular al proiectului „Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caras-Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș”, propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, pe străzile Romanilor, Cetății, Traian Doda, Potocului, Cpt. Iancu Temeș, Poiana, Traian și Gării.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni - joi, intre orele 9.00 - 15.00 și vineri, intre orele 9.00 - 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmcs.anpm.ro. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observalii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Caransebeș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acorului de mediu pentru proiectul „Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș”, propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, pe străzile Romanilor, Cetății, Traian Doda, Potocului, Cpt. Iancu Temeș, Poiana, Traian și Gării.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73 și la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr. 1, Caransebeș, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 09:00-15:00/13:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255/223053, fax 0255/226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro.


 

 

 

 


 


Reconfigurarea, fluidizarea și modernizarea transportului public în municipiul Caransebeș. 

Adaptarea acestuia la nevoile actuale ale populației municipiului Caransebeș.

Activitatea cotidiană în municipiul Caransebeş necesită un nivel ridicat de mobilitate în zona urbană. Reţeaua stradală a Municipiului, caracterizată prin străzi înguste nu poate face față traficului ridicat, din acest motiv se crează ambuteiaje pe principalele artere. O dată cu creşterea traficului a crescut şi nivelul poluării aerului, a poluării sonore şi a vibraţiilor, noxele fiind o cauză importantă a degradării mediului în municipiul Caransebeş. Pentru fluidizarea traficului şi pentru asigurarea mobilităţii în oraş este necesară folosirea mijloacelor de transport în comun (autobuze și microbuze electrice), încurajarea principal a folosirii mijloacelor alternative de transport: utilizarea bicicletelor, inclusiv circulatul pe jos în zonele centrale, cât și  implicarea activă în procesul decizional la nivel local al cetățenilor.

Vă rugăm să completați chestionarul alaturat  prin care dorim să identificăm câteva aspecte privind necesitatea modernizării și eficientizării transportului public în municipiul Caransebeș.


Primăria Municipiului Caransebeș anunță reluarea audiențelor cu publicul, după următorul program:
  • Persoane juridice: LUNI – ORA 13.00 – PRIMAR Felix-Cosmin Borcean
  • Persoane fizice: MARȚI – ORA 13.00 – PRIMAR Felix-Cosmin Borcean (Poliția Locală, Control Comercial, Diverse)
  • Persoane fizice: MIERCURI – ORA 12.00 – VICEPRIMAR Felician Pasere (Urbanism, Cadastru, Domeniu Public – terenuri, garaje, parcări)
  • Persoane fizice: MIERCURI – ORA 14.00 – SECRETAR GENERAL Ana Bratu (probleme juridice)
  • Persoane fizice: JOI – ORA 14 – ADMINISTRATOR PUBLIC Florin Bogdea (locuințe, locuri de muncă, spital municipal, taxe și impozite).
Înscrierile în audiență se pot face telefonic (0255-514885), la Registratura Primăriei Caransebeș (parter) pe baza actului de identitate, sau online, pe adresa de email primaria.caransebes@gmail.com, până cel târziu cu o zi înaintea datei când este solicitată audiența.

ATENȚIE! Accesul în clădirea Primăriei Caransebeș este permis doar cu purtarea măștii de protecție!


 

Stiri Recente