Rezultatul Concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea functiei de manager la „Casa de cultura „George Suru”

Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs de promovare in grad profesional in intervalul 28.05.2019 - 30.05.2019

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 01.07-03.07.2013 în vederea ocupării următoarelor functii publice vacante din cadrul Serviciului Public Politia Locala Caransebes. 

Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale de Sef atelier la compartimentul iluminat public, în data de 06.06.-07.06.2013 la sediul Primariei municipiului Caransebes, Piaţa Revoluţiei, nr.1

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 22.05-24.05.2013 în vederea ocupării funcţiei publice de conducere de şef serviciu la serviciul investiţii, achiziţii şi verificare ocupare domeniu public, după cum urmează...

 Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 22.04-24.04.2013 în vederea ocupării următoarelor functii publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului:

Avand in vedere prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primăria municipiului Caransebeş organizează, concurs de promovare în grad profesional a functionarilor publici de executie

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 25.02-27.02.2013 în vederea ocupării funcţiei publice vacantă de Director executiv în cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Caransebeş

Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes organizeaza concurs pentru  ocuparea functiei de manager, persoana fizica

Primăria municipiului Caransebeş organizează, concurs de promovare în grad profesional a functionarilor publici de executie, astfel....

Avand in vedere prevederile Legii nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post  vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice....

Serviciul Public de Administrare a Dompeniului Public si Privat organizeaza in data de 12.06.2012 - 13.06.2012 Examen pentru Promovarea in Grad Profesional a Functionarilor Publici 

Avand in vedere prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primăria municipiului Caransebeş organizează, concurs de promovare în grad profesional a functionarilor publici de executie