LEGEA 544/2001
-  privind ACCESUL LIBER LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC -

În conformitate cu art.5 al Legii 544/2001, lista cuprinzând documentele de interes public este următoarea:

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorităţii sau instituţiei publice:

  • Legea 57/2019 - privind Codul Administrativ
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice şi al aparatului propriu de specialitate


2.Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
6. Programele și strategiile proprii;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
 

Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Caransebeș, la Biroul Relații cu Publicul, Camera 11.

 Acte Normative: