ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 30.12.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 906/24.12.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019, ora 12.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată in data de 18.12.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DTAC nr. 08/2019, pentru investitia ,,Modernizare teren joaca situat in Parcul G-ral I. Dragalina" din municipiul Caransebes, judetul Caras - Severin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinta gratuita acordat Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii si Juniori Viitorul Caransebes (in prezent Asociatia Club Sportiv Viitorul 1913 Caransebes) și a dreptului de folosinta gratuita acordat Clubului Sportiv Scolar Caransebes,asupra Stadionului Balta- Sarata, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea structurii existente, completarea/ actualizarea organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes si revocarea HCL nr. 228/04.12.2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 5

 8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea privind infiintarea a doua functii contractuale de Educator-Puericultor, jumatate de norma, pe perioada nedeterminata, nivel de studii medii, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Cresa si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru functiile publice si contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 5

9. - Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Parohia Ortodoxă Ucraineană a terenului înscris în CF nr.37483 Caransebeș, nr.cad.37483, în suprafață de 900 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat , pentru amenajarea unui cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii Amenajamentului Silvic, pentru o suprafata de 353 ha, fond forestier proprietatea publica a municipiului Caransebes,pentru perioada 2020 -2030.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în administrare către Seminarului Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu Caransebeș, a construcției înscrisă în CF nr.40843, nr.cad.40843-C6, în suprafață de 519 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia laborator de Informatică.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1 

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberarii Acordului Primariei municipiului Caransebes pentru lucrarile tehnico-edilitare care nu necesita autorizatie de construire.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2

13. - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune de catre municipiul Caransebes cu privire la cumpararea terenului în suprafața totala de 7.858 mp situat în municipiul Caransebes, strada Nicolae Balcescu, nr.106, proprietatea OMV PETROM SA.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu plic închis in vederea vanzarii terenului înscris în CF nr.42904 Caransebes, nr.cad.42904, în suprafață de 410 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat și a documentați\ei de atribuire la licitatie publica.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019, ora 12.00.

Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea validarii modificarilor bugetului local pe anul 2019 aprobat prin HCL 236/18.12.2019.

Se supune la vot completarea ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot ordinea de zi CU completarea adusă și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti..

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată in data de 18.12.2019.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DTAC nr. 08/2019, pentru investitia ,,Modernizare teren joaca situat in Parcul Gen.I. Dragalina" din municipiul Caransebes, judetul Caras - Severin.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de folosinta gratuita acordat Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii si Juniori Viitorul Caransebes (in prezent Asociatia Club Sportiv Viitorul 1913 Caransebes) și a dreptului de folosinta gratuita acordat Clubului Sportiv Scolar Caransebes,asupra Stadionului Balta- Sarata, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii structurii existente, completarea/ actualizarea organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes si revocarea HCL nr. 228/04.12.2019.

Domnul Bogdea Constantin precizeaza ca se stie din hotararea veche ca se mentine sectia de oftalmologie.Conform la referatul domnului Manager acest lucru inseamna 396 paturi fata de 388 existente, in conditia in care se merge pe cele 8 paturi de la oftalmologie, dar tot dansul spunea ca oftalmologia poate functiona cu 5 paturi.

Domnul Primar spune ca nu poate cu 5 paturi.

Domnul Dascalu Valentin spune ca, domnul director asa a spus ,5 paturi.

Domnul Bogdea Constantin propune sa mergem pe organigrama in forma pe care o doreste domnul Manager, cu suplimentarea numarului de paturi de la 388 la 396, pentru care este nevoie si de Avizul Ministerului Sanatatii, infiintarea a 8 paturi in plus pentru a mentine si oftalmologia si ambulatoriul.

Domnul Primar spune ca este nevoie de 3 medici.

Domnul Bogdea spune ca este nevoie 2 medici, unul este deja iar pe celalalt il angajam si am finalizat chiar cum si-a dorit Consiliul Local, pentru ca s-a vrut mentinerea sectiei oftalmologie. Trebuie sa ne gandim ca sanatatea si invatamantul nu trebuie sa faca profit, trebuie sa ne gandim la pacient, prin urmare haideti sa infiintam acele paturi si sa se trimita la Minister, pentru a se aproba iar daca nu se va obtine aprobarea se va reveni sub o alta forma.

Domnisoara Plesa Andra spune ca se modifica structura si se reorganizeaza sectiile.

Domnul Bogdea propune sa se voteze cu inca 8 paturi in plus si cu angajarea medicilor si a personalului aferent.

Domnisoara Plesa Andra spune ca, noi ne dorim impreuna, mentinerea sectiei de oftalmologie.

Domnul Bogdea Constantin propune ca amendament mentinerea Compartimentului Oftalmologie si suplimentarea cu 8 paturi a structurii Spitalului Municipal de Urgența Caransebes cu obtinerea avizului Ministerului Sănătății și cu personalul aferent.

Se supune la vot amendamentul propus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Caransebes.

Domnisoara Plesa Andra propune completarea sectiilor sportive pe ramuri de sport , care au fost aprobate anterior, cu inca doua sectii, respectiv, inot si tenis, urmand sa se faca toate modificarile si completarile aferente.

Domnul Primar spune ca s-a gandit si la aceste doua sporturi dar nu aveau unde sa-si desfasoare activitatile.

Domnisoara Plesa Andra mentioneaza ca daca era gata bazinul pe care Primarul a promis ca il va face, ar fi avut unde sa -si desfasoare activitatea.

Se supune la vot amendamentul propus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind infiintarea a doua functii contractuale de Educator-Puericultor, jumatate de norma, pe perioada nedeterminata, nivel de studii medii, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Cresa si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru functiile publice si contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Parohia Ortodoxă Ucraineană a terenului înscris în CF nr.37483 Caransebeș, nr.cad.37483, în suprafață de 900 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat , pentru amenajarea unui cimitir.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii Amenajamentului Silvic, pentru o suprafata de 353 ha, fond forestier proprietatea publica a municipiului Caransebes,pentru perioada 2020 -2030.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în administrare către Seminarului Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu Caransebeș, a construcției înscrisă în CF nr.40843, nr.cad.40843-C6, în suprafață de 519 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia laborator de Informatică.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti și o abținere din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberarii Acordului Primariei municipiului Caransebes pentru lucrarile tehnico-edilitare care nu necesita autorizatie de construire.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune de catre municipiul Caransebes cu privire la cumpararea terenului în suprafața totala de 7.858 mp situat în municipiul Caransebes, strada Nicolae Balcescu, nr.106, proprietatea OMV PETROM SA.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca se putea cumpăra acest teren pentru diferite constructii.

Domnul Isac Daniel Alexandru precizeaza la fel ca se putea cumpăra acest teren pentru o investitie, de exemplu se pot face doua blocuri ANL .

Domnul Primar spune ca dacă ne manifestam dreptul trebuie sa-l și cumpăram.

Domnișoara Plesa Andra mentioneaza ca dacă se dorea cumpararea acestui teren trebuia venit și cu un proiect de investitie, noi nu avem nici un plan și poate cei care îl vor cumpăra vor face o investitie acolo. Banii,am putea sa-i bugetam anul acesta, dar dacă nu facem nimic nu are rost , nu văd de ce am fi împotriva atâta timp cât nu avem nici un plan pentru acest teren.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca pe acel teren se afla conducte subterane ce implica costuri pentru o eventuala investitie.

Domnul Dascalu Valentin spune ca nu sunt un impediment aceste conducte.

Domnul Stanescu Alexandru spune ca mai bine ar fi să se cumpere imobilele de la Caromet.

Domnul Primar spune ca a vorbit cu cei de la Caromet și ca le a oferit 250 mii euro, dar nu vor.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic închis in vederea vanzarii terenului înscris în CF nr.42904 Caransebes, nr.cad.42904, în suprafață de 410 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat și a documentați\ei de atribuire la licitatie publica.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea validarii modificarilor bugetului local pe anul 2019 aprobat prin HCL 236/18.12.2019.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti si un vot impotriva din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 15. - Intrebari.Interpelari.

Punctul 16. - Diverse.

Domnul Brancu Ciprian Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


 

Actualizat in - 13.01.2020, la ora 08:38.