Primaria Caransebes este implicata in proiectul:

 

 

 

PROIECT IEE – Intelligent Energy Europe

`50000 and 1-st SEAP

 

 

Scopul proiectului constă în încurajarea municipalităţilor de a adera voluntar la Iniţiativa COVENANT OF MAYORS (Pactul Primarilor), în vederea atingerii Eficientizării energetice locale şi ţintelor strategice Europene 20/20/20 (20% reducere a emisiilor de CO2 şi 20% energie regenerabilă în reţeaua naţională de distribuţie de energie până în anul 2020) prin dezvoltarea unui PLAN DE ACȚIUNE privind ENERGIA DURABILĂ (PAED) şi, consecutiv, implementarea standardului ISO 50001Sistem de management energetic la nivel local certificat.

Abordarea integrata a PAED+50001 este un instrument creat pentru a garanta instituționalizarea politicilor energetice și pentru a asigura punerea în aplicare coerentă a continuității politice și tehnice a PAED-urilor.

 

PREMISELE PROIECTULUI

50000&1st SEAP are două obiective principale, și anume de a structura o abordare coerentă în a integra sisteme de management energetic (conform ISO 50001) în PAED-ul autorităților locale, prin facilitarea de structuri de sprijin, și de a utiliza integrarea sistemului de management energetic cu SEAP în vederea garantării instituționalizarii politicilor energetice și asigurarea punerii a măsurilor de eficientizare energetică cuprinse în PAED.

Consorțiul reunește agenții de energie, asociații ale municipalităților, Coordonatorii Convenției și suporterilor, tehnicieni din 8 tari (4 UE-15 și 4 noi state membre), plus ICLEI Europa, rețeaua tematică a Municipalităților cu sediul în Germania. Patru dintre partenerii tehnici au experiență anterioară, directă în sprijinirea autorităților locale în punerea în aplicare a abordării EnMS ISO 50001 + SEAP care garantează calitatea lucrărilor şi schimbul de bune practici.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe şi este Coordonat de compania de consultanţă SOGESCA din Italia.

Parteneriatul proiectului:

SOGESCA (Coordinator) - www.sogesca.it

CRES - www.cres.gr

PNEC - www.pnec.org.pl

EKODOMA - www.ekodoma.lv

ARM - www.arm-bg.net

ECQ - www.ecq-bg.com

AMET - www.amet.ro

DENKSTATT - www.denkstatt.ro

DEPUTACION OURENSE - www.depourense.es

ALBEA - www.albea-transenergy.com

AMORCE - www.amorce.asso.fr

MT PARTENAIRES INGÉNIERIE - www.mt-partenaires.com

ICLEI Europe - www.iclei-europe.org

 

Oportunitatile lansate de proiect sunt:

 • Suport tehnic în elaborarea PAED-urilor şi a EnMS

 • Strategie clară privind eficientizarea energetică locală

 • Oportunităţi de atragere fonduri pe EEn

 • Puncte forte dacă există PAED şi EnMS pentru viitoarele aplicatii EU

 • Optimizarea costurilor la nivel local

 • Pe sector institutional - scăderi de costuri prin control al consumatorilor

 • Pe sector transport – îmbunătăţirea transportului public local

 • Pe sector energetic – eficientizarea consumurilor şi scăderea costurilor, s.a

 • Creşterea calitătii vieţii la nivel local

 • Atragerea de investitori

 • Colaborare şi schimb de bune practici cu alte localităţi din UE.