ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din
data de 11.09.2020

Încheiată astăzi, 11.09.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prinDispozitia nr.640/11.09.2020 a Primarului municipiului Caransebeş princare se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 11.09.2020.
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de11.09.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndatăindata de 03.09.2020.
Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 3. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2020.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.
Doamna Crăciunescu Emanuela Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minută într-un singur exemplar.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27.08.2020

Cu ocazia şedinţei ordinare din data de 27.08.2020 a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.599/20.08.2020, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.08.2020.                                                     
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.08.2019.
Dl. Viceprimar propune completarea ordinii de zi cu: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes, Proiect de hotarare privind actualizarea valorii investitiei  „ Extindere spatii comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - continuare lucrări cu  valoarea  lucrarilor suplimentare, Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinta gratuita pe durata executiei investitiei către Agenția Nationala pentru Locuinte a terenului inscris în CF nr. 43166 Caransebes, nr. cad. 43166 în suprafața de 3389 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, situat în localitatea Jupa, strada Profesor Constantin Daicoviciu, nr.1A si Proiect de hotărâre privind numirea  administratorului SC TRANSAL URBIS SRL pe o perioada de 4 ani.
D-na Presedinte Craciunescu Emanuela Iconia supune la vot punct cu punct completarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi  cu Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi  cu Proiectul de hotarare privind  actualizarea valorii investitiei  „ Extindere spatii comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - continuare lucrari,  cu  valoarea  lucrarilor suplimentare si se aproba cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazar  si 6 abtineri din partea domnilor Badet Ioan, Ardelean Gavrila, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si Bischof Mariana.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi completată cu Proiectul de hotarare privind transmiterea în folosinta gratuita pe durata executiei investitiei către Agenția Nationala pentru Locuinte a terenului inscris în CF nr. 43166 Caransebes, nr. cad. 43166 în suprafața de 3389 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, situat în localitatea Jupa, strada Profesor Constantin Daicoviciu, nr.1A si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind numirea  administratorului SC TRANSAL URBIS SRL pe o perioada de 4 ani si se aproba cu cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazar  si 6 abtineri din partea domnilor Badet Ioan, Ardelean Gavrila, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si Bischof Mariana.    
Se supune la vot  ordinea de zi completata cu cele patru proiecte introduse:  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes, Proiect de hotarare privind actualizarea valorii investitiei „Extindere spatii comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - continuare lucrari,  cu  valoarea  lucrarilor suplimentare, Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinta gratuita pe durata executiei investitiei către Agenția Nationala pentru Locuinte a terenului inscris în CF nr. 43166 Caransebes, nr. cad. 43166 în suprafața de 3389 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, situat în localitatea Jupa, strada Profesor Constantin Daicoviciu, nr.1A si Proiect de hotărâre privind numirea  administratorului SC TRANSAL URBIS SRL pe o perioada de 4 ani si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 19.08.2020.                  
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.        
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 250 mp, identificata în CF nr. 38541 Caransebeș, nr.top.1626/2/2, situata în intravilanul municipiului Caransebes
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
 Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelelor de teren din CF nr. 32861 Caransebeș, nr.top.891,CF nr. 33176 Caransebeș, nr.top.890 și  CFnr.33164 Caransebeș, nr.top.892/1/1, situate în intravilanul municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 9 voturi pentru din partea domnilor Strejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazar, 4 voturi impotriva  din partea domnilor Badet Ioan, Ardelean Gavrila,  Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si 2 abtineri din partea domnului  Radu Valeriu Savu  si doamnei Bischof Mariana.    
Punctul 5.- Proiect de hotarare privind  aprobarea modalitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrele agricole, confor,m Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii constructiei, cu destinația anexa, magazie, situata în strada  Racovitei ( în curtea Scolii Generale nr.8), evidentiata în CF nr.37860 Caransebes, cu nr cad. 37860-C3, în suprafața de 182 mp, aflata în proprietatea publica a municipiului Caransebes, ca urmare a starii avansate de degradare.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea ,,Construire spațiu comercial parter și etaj partial.", strada Calea Timisoarei f.n,  beneficiar SC REMBKA SRL.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8.- Proiect de hotarare privind modificarii /actualizarii Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 1 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind  actualizarea valorii investitiei  „ Extindere spatii comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - continuare lucrari,  cu  valoarea  lucrarilor suplimentare.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi pentru din partea domnilor  Strejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazar  si 7 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Badet Ioan, Ardelean Gavrila, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si Bischof Mariana.
Punctul 3 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind  transmiterea în folosinta gratuita pe durata executiei investitiei către Agenția Nationala pentru Locuinte a terenului inscris în CF nr. 43166 Caransebes, nr. cad. 43166 în suprafața de 3389 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, situat în localitatea Jupa, strada Profesor Constantin Daicoviciu, nr.1A.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind numirea administratorului SC TRANSAL URBIS SRL pe o perioada de 4 ani.    
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi pentru din partea domnilor  Strejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazar  si 7 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Badet Ioan, Ardelean Gavrila, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si Bischof Mariana.
Doamna Craciunescu Emanuela Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.  

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din
data de 06.08.2020
 

Încheiată astăzi, 06.08.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prinDispozitia nr.569/06.08.2020 a Primarului municipiului Caransebeş princare se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 06.08.2020. 

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de15.07.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 09.07.2020.
Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 3. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.123/30.07.2020, cu privire la rectificarea eroarii materiale din anexa la bugetul local.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.
Doamna Crăciunescu Emanuela Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minută într-un singur exemplar.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 15.07.2020
 

Încheiată astăzi, 15.07.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prinDispozitia nr.529/15.07.2020 a Primarului municipiului Caransebeş princare se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 15.07.2020. 

Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de15.07.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2. - Aprobareaprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 09.07.2020.
Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 3. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții, anexă la bugetul local pe anul 2020.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.
Doamna Crăciunescu Emanuela Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minută într-un singur exemplar.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29.06.2020

Cu ocazia şedinţei ordinare din data de 29.06.2020 a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 476/23.06.2020, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2020.  
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2019.
Dl. Primar propune completarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotărâre: Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare si racordare la utilitati a spatiilor proprietatea municipiului Caranserbes date in admninistrare Liceului Teologic Baptist situate in imobilului din Caransebes str.Aleea Gradinitei, din CF nr. 43100 Caransebes si Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes ,a terenului in suprafata de 523 mp, indentificat in CF 31588 Caransebes.
Dl. Viceprimar supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare si racordare la utilitati a spatiilor proprietatea municipiului Caranserbes date in admninistrare Liceului Teologic Baptist situate in imobilului din Caransebes str.Aleea Gradinitei, din CF nr. 43100 Caransebes si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Dl. Viceprimar supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes ,a terenului in suprafata de 523 mp, indentificat in CF 31588 Caransebes si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot ordinea de zi cu cele doua completari aprobate și se voteaza in unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.06.2020.
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3. Proiect de hotarare privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice si aprobarea scutirii de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor OUG nr.69/2020.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 16 de voturi din partea consilierilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Rafa Iulian, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion, Stanescu Alexandru. Domnii Todorescu Lazar,  Isac Marius și d-ra Pleșa Andra nu voteaza.
Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizării licitației publice cu plic închis  în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 14,5 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,  situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie comerciala.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizării licitației publice cu plic închis în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 18 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie comerciala.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu indreptartea erorii materiale si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea privind organizarea licitatiei publice în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 6 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,  situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie comerciala.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7.- Proiect de hotarare privind dezlipirea unei suprafete de teren de 46 mp, din parcela inscrisa în CF 43060 Caransebes, nr. top. 4976, în suprafața de 1827 mp, proprietatea municipiului Caransebes, în vederea vanzarii  prin licitatie publica.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 8.- Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr.217/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, in vederea construirii unor locuinte pentru tineri si mentionarea corecta a  loturilor atribuite, conform procesului verbal de atribuire nr.3/11.12.2018.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 9. - Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei prevazute in Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, toaletarea şi/sau tăierea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Caransebeş, aprobat prin HCL nr.81/2014, cu modificarile și completarile ulterioare.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 10. - Proiect de hotarare privind respingerea  solicitarii Consiliului Judetean Caras-Severin,  de transmitere din domeniul public al municipiului Caransebes și administrarea Consiliului Local în domeniul public al judetului Caras -Severin și administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin, a unui imobil, teren și construcții în suprafața de 692 mp, inscris în CF nr.37860 Caransebes, aferent Școlii Generale nr. 8.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 10 voturi pentru din partea consilierilorStrejariu Filip, Brancu Ciprian, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Rafa Iulian,  Stanescu Alexandru, Todorescu Lazar,  Isac Marius și d-ra Pleșa Andra și 9 abtineri din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru si Badet Ion.
Punctul 1 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare si racordare la utilitati a spatiilor proprietatea municipiului Caranserbes date in admninistrare Liceului Teologic Baptist situate in imobilului din Caransebes str.Aleea Gradinitei, din CF nr. 43100 Caransebes 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes ,a terenului in suprafata de 523 mp, indentificat in CF 31588 Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 12. - Intrebari.Interpelari.
Punctul 13. - Diverse. 
Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei.  Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta într-un singur exemplar.  

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 15.06.2020
  
Încheiat astăzi, 15.06.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin  Dispozitia nr.467/15.06.2020 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 15.06.2020.  
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  15.06.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 2.- Aprobarea  procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.05.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Stefanuti Daniel Sebastian, din partea Municipiului Caransebes in vederea depunerii cererii de finantare nerambursabila prin PNDR, aferenta masurii 15 -,, Servicii de silvo-mediu , servicii climatice si conservarea padurilor'' ,submasura 15.1 - ,, Plati pentru angajamente de silvo - mediu '', derulata prin PNDR, pentru terenurile cu vegetatie forestiera, proprietate publica a municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 14 voturi ,,pentru” din partea domnilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian,  Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,  Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar Isac Marius Adrian, Stanescu Alexandru, Dascalu Valentin,  Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta,  Isac Daniel Alexandru, Badet Ion și o ,,abtinere” din partea domnului Ardelean Gavrila.
 Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta  într-un singur exemplar. 

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28.05.2020

Cu ocazia şedinţei ordinare din data de 28.05.2020 a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 417 /22.05.2020 , prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.05.2020.  
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.05.2019.
Se supune la vot ordinea de zi și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 09.05.2020.
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 4. - Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 16.828 mp, identificata în CF nr. nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situata în intravilanul municipiului Caransebes.  
Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge  cu 10  voturi pentru din partea consilierilor locali Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,  Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar Isac Marius Adrian, Stanescu Alexandru si 9 abtineri din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.
Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  acceptarea donației  terenului  înscris în CF nr.42813, Caransebes nr.cad.42813, în suprafață de 2785 mp, proprietatea domnilor Radoi Pavel si Radoi Eisabeta, facuta municipiului Caransebes,  cu destinația drum.  
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei în vederea închirierii terenului înscris în CF nr.43214 Caransebeș, nr.cad.43214, în suprafață de 14 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia alimentație publică și comerciala.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus și  si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind revocarea  dreptului de folosință gratuită, acordat Universității”Eftimie Murgu” Reșița privind spațiile situate la etajul II și III în incinta fostei Școali Generale Nr.7 ,  înscris în CF nr.43100 Caransebeș,  proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate  privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.41311, nr.cad.41311, în suprafață de 4.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, situat în extravilanul municipiului Caransebes.  
Domnul Primar retrage punctul 8 de pe ordinea de zi.
Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.43097, nr.cad.43097, în suprafață de 10.771 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, situat în extravilanul municipiului Caransebes. 
Domnul Primar  retrage punctul 9 de pe ordinea de zi.
Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea studiului de oportunitate  privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.40164 Caransebeș, nr.cad. 40164, în suprafață de 2.565 mp, proprietatea municipiului Caransebe, domeniului privat, situat în extravilanul municipiului Caransebes.
Domnul Primar propune retrage punctul 10 de pe ordinea de zi.
Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.
Punctul 12. - Intrebari.Interpelari.
Punctul 13. - Diverse. 
Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei.  Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta într-un singur exemplar.  

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28.04.2020

Cu ocazia şedinţei ordinare din data de 28.04.2020 a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 359 /22.04.2020 , prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.04.2020.  
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.04.2019.
Se supune la vot ordinea de zi și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată din  data de 09.04.2020.
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis, în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43172 Caransebes, nr.cad.43172, în suprafață de 1.037 mp, proprietatea municipiului Caransebeș și aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 4. - Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43173 Caransebes, nr.cad.43173, în suprafață de 639 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat proprietatea municipiului Caransebeș si aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat,  a  parcelelor de teren  înscrise în CF nr.38613 Caransebeș, nr.top.49/1, în suprafață de 554 mp, CF nr.42462 Caransebeș, nr.top.50/1, în suprafață de 800 mp și CF nr.42466 Caransebeș, nr.top.50/2, în suprafață de 376 mp, situate în intravilanul municipiului Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind suspendarea obligatiei de plata a chiriei pentru terenurile cu destinatia terase, aflate in proprietatea municipiului Caransebes, inchiriate agentilor economici a caror activitate este suspendata in baza Ordonantei Militare nr.1/2020.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală.  
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 10. - Intrebari.Interpelari.
Punctul 11. - Diverse. 
Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei.  Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta într-un singur exemplar.  

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 09.04.2020
  
Încheiat astăzi, 09.04.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin  Dispozitia nr.351/09.04.2020 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se propune ordi nea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 09.04.2020.  
Punctul 1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.
Domnișoara Plesa Andra Sabrina propune ca presedinte de sedinta să fie  domnul Isac Marius Adrian.
Se supune la vot propunerea făcută de domnișoara Plesa Andra si se aproba cu 9 voturi pentru din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra, Emanuela Craciunescu, Rafa Vasile, Todorescu Lazar, Gherman Aurora, Ponetchi Maria,  și 7 abtineri  din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Badet Ion, Cristescu Codruta,  Isac Alexandru, Ardelean Gavrila.
Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  09.04.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3.- Aprobarea  procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5.-  Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, aprobat prin HCL nr.238/27.08.2008.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta  într-un singur exemplar. 

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30.03.2020

Cu ocazia şedinţei ordinare din data de 30.03.2020 a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 311 /23.03.2020 , prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2020.  
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2019.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:  Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare convocata de indata din data de 26.03.2020,  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la trimestrul IV pentru anul 2019 si  Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii la trimestrul IV pentru anul 2019.
Doamna Ponetchi Maria supune la vot punct cu punct completarea proiectelor de peste ordinea de zi:
Se supune la vot completarea cu Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare convocata de indata din data de 26.03.2020 si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de executie al bugetului local la trimestrul IV pentru anul 2019 si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii la trimestrul IV pentru anul 2019 si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Doamna Ponetchi Maria  supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse  și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti..
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 12.03.2020.
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Intra în sala de sedinte , domnul consilier Strejariu Filip Petru.
Punctul 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2020.
Domnul Bogdea Constantin spune ca nu a primit anexa la buget .
Domnul Dascalu Valentin spune ca a fost analizata documentatia in sedinta AGA  la SC TRANSAL URBIS. 
Doamna Dumbrava Vetuta spune ca anexa a fost pusa la un reprezentant din partea PSD.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,  Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar și Isac Marius Adrian si 8 abtineri din partea consilierilor Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.
Punctul 4. - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL- COM  SRL Caransebes, pe anul 2020.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 15 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar  Isac Marius Adrian  Badet Ion, Radu Valeriu Savu, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, si 3 abtineri Isac Daniel Alexandru, Bogdea Constantin, Cristescu Codruta
Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL Caransebes, pe anul 2020.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,  Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar și Isac Marius Adrian si 8 abtineri din partea consilierilor Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.
Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND  SRL Caransebes, pe anul 2020.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,  Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar și Isac Marius Adrian si 8 abtineri din partea consilierilor Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.
Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind acceptarea donației  terenurilor  înscrise în CF nr.37643,  în suprafață de 283 mp, CF nr.37633,  în suprafață de 304 și CF nr.37621,  în suprafață de 111 mp, proprietatea doamnei Popovici Maria,  cu destinația drum. 
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8. - Proiect de hotărâre privindacceptarea donației terenuluiînscris în CF nr.42201,  în suprafață de 2.082, proprietatea domnilor  Cătană Dorin Florentin,  Cătană Maria,  Banu Pavel Aron, Banu Ana, Todor Daniel, Jivoinovici Dușița Gheltrude, Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, cu destinația drum.  
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 9. - Proiect de hotărâre privindmodificarea și completarea HCL nr.104/08.05.2019 cu privire la  schimbarea  destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea Liceul Tehnologic Dacia in vederea demolarii Corpului de cladire C6 si amenajarea pe terenul ramas liber a unei parcari  acoperite.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in majoritate de voturi din cei prezenti, cu 17 voturi pentru.  Domnul Bogdea Constantin nu voteaza.
Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelelor de teren nr.top.4686/2 în suprafata de 192 mp, nr.top 4688/2 în suprafața de 9931 mp și nr.top 4689/6, în suprafata de 2812 mp din CF nr. 11813, proprietatea Statului Român situate în intravilanul municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.39740, nr.cad.39740, în suprafață de 6.224 mp,  proprietatea municipiului Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 12. - Proiect de hotărâre privind  acordarea denumirii ,, strada Carpati „ pentru terenul cu destinația drum, cu nr. cad 38178  inscris in CF nr.38178 Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru  lucrarea ,,Montare cort evenimente și construire anexe în regim P, Calea Timisoarei, nr.7B, Caransebes",  beneficiar SC CERNA SRL. 
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  transformarii unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Juridic și resurse umane din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, în functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovarii în grad profesional a titularului postului.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 15. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor care doresc sa obțină calitatea de administrator de imobile. 
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.   
Punctul 1 peste ordinea de zi: Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare convocata de indata din data de 26.03.2020 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobareacontului de executie al bugetului local la trimestrul IV pentru anul 2019.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 3 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii la trimestrul IV pentru anul 2019.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Doamna Ponetchi Maria anunța ca la mapa se găsește Raportul privind starea economica și sociala a municipiului și autoritatilor administratiei publice locale în anul 2019, doar pentru prezentare nu pentru supunere la vot.
Punctul 16. - Intrebari.Interpelari.
Punctul 17. - Diverse. 
Doamna Ponetchi Maria  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei.  Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta într-un singur exemplar.  

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 26.03.2020
  
Încheiat astăzi, 26.03.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin  Dispozitia nr.316/26.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se propune ordi nea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 26.03.2020.  
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  26.03.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 2.-  Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 25.03.2020.  
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti 
Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta  într-un singur exemplar. 

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 25.03.2020
  
Încheiat astăzi, 25.03.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin  Dispozitia nr.314/25.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se propune ordi nea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 25.03.2020.  
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  25.03.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta  într-un singur exemplar. 

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 12.03.2020
  
Încheiat astăzi, 12.03.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin  Dispozitia nr.299/12.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se propune ordi nea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 12.03.2020.    Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  12.03.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de inadat  din data de 03.03.2020. 
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal  si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
În sala intra domnul Rafa Vasile Iulian, consilier local.
Punctul 3.-  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2020.
Se supune la vot proiectul de hotărâre  si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti. 
În sala intra domnul Stanescu Alexandru, consilier local.
Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta  într-un singur exemplar. 

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 03.03.2020

Încheiat astăzi, 03.03.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin  Dispozitia nr.264/02.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se propune ordi nea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 03.03.2020.  
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  03.03.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 27.02.2019. 
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal  si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3.-  Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2020 in valoarea totala  de 340.000 lei. 
Se spune la vot amendamentul domnului Dascalu Valentin si se respinge cu 15 abtineri in partea consilierilor Isac Marius, Strejariu Filip, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Rafa Iulian, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru, Brancu Ciprian, Badet Ion, Ardelean Gavrila, Bogdea Constantin, Isac Daiel, Cristescu Codruta, Radu Valeriu și 2 voturi pentru din partea consilierilor Dasacalu Valentin și Gherman Aurora.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba cu majoritate de  voturi din cei prezenti, cu 15 voturi pentru din partea consilierilor Isac Marius, Strejariu Filip, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Rafa Iulian, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru, Brancu Ciprian, Badet Ion, Ardelean Gavrila, Bogdea Constantin, Isac Daiel, Cristescu Codruta, Radu Valeriu și 2 abtineri din partea consilierilor Dascalu Valentin și Gherman Aurora. 
Punctul 4.-  Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii de catre Spitalul Municipal de Urgența Caransebes a unui avocat în vederea sustinerii cauzelor și apărării intereselor Spitalului, cu suportarea cheltuielilor aferente de către Spital și cu incadrarea  în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.
Doamna Gherman Aurora anunța ca dansa nu voteaza. 
Se supune la vot amendamentul domnului Primar si se respinge cu un vot pentru din partea domnului Stanescu Alexandru si 15 abtineri din partea consilierilor Isac Marius, Strejariu Filip, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Rafa Iulian, Todorescu Lazar,  Brancu Ciprian, Badet Ion, Ardelean Gavrila, Bogdea Constantin, Isac Daiel, Cristescu Codruta, Radu Valeriu,  Dascalu Valentiniar doamna Gherman Aurora nu voteaza .
Se supune proiectul de hotărâre și se respinge cu 7 voturi pentru din partea consilierilor  Isac Marius,  Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Rafa Iulian, Todorescu Lazar,  Brancu Ciprian și  9 abtineri din partea consilierilor  Badet Ion, Ardelean Gavrila, Bogdea Constantin, Isac Daiel, Cristescu Codruta, Radu Valeriu,  Dascalu Valentin, Stanescu Alexandru și Strejariu Filip Petru iar doamna Gherman Aurora nu voteaza.
Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta  într-un singur exemplar. 


ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27.02.2020

 Cu ocazia şedinţei ordinare din data de 27.02.2020 a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 240 /20.02.2020 , prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2020.  
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2019, ora 14.00.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte: Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,pe bază de protocol, a terenului înscris în CF nr.40162, în suprafață de 23.766 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, liber de sarcini, pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str.Cernei, municipiul Caransebeș, Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,, Modernizare si extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin”, in vederea finatarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.1. C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni si  Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș.
Doamna Ponetchi Maria supune la vot punct cu punct completarea proiectelor de peste ordinea de zi:
Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,pe bază de protocol, a terenului înscris în CF nr.40162, în suprafață de 23.766 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, liber de sarcini, pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str.Cernei, municipiul Caransebeș si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,, Modernizare si extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin”, in vederea finatarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.1. C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Doamna Ponetchi Maria  supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse  și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti..
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată  in data de 18.02.2020.
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea HCL nr. 35/18.02.2020 in sensul rectificarii art.2 privind  aprobarea bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 .
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4. - Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic inchis in vederea concesionarii terenului inscris in CF 42909 Caransebes nr. cad.42909 in suprafata de 20.000 mp proprietatea municipiului Caransebes,in vederea realizarii de investitii pentru activitati  economice,
a documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  aprobareaprogramului de monitorizare a depozitului neconform inchis Caransebes si desemnarea unui responsabil cu intocmirea pastrarea si arhivarea documentelor ce vizeaza monitorizarea depozitului.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finantate din bugetul local al municipiului Caransebes pentru anul 2020.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind  respingerea plangerii prealabile formulata de domnul Românu Nicolae, înregistrată cu nr.1830/14 din 21.01.2020, privind revocarea HCL nr.133/25.06.2019, ca neintemeiată.
Domnul Dascalu Valentin spune ca pana la următoarea sedinta sa luam în considerare ce spune domnul Romanu și sa amanam aprobarea acestui punct, se pare ca cei doi, și anume, domnul Romanu si vecinul au ajuns la o înțelegere.
Domnul Primar retrage punctului 7 de pe ordinea de zi.
Doamna Secretar General Ana Bratu spune ca plângerea este făcută, calea rezolvarii acestei situații este doar instanța, chiar dacă se retrage punctul sau dacă s-ar fi votat tot în instanța s-ar fi solutionat aceasta situație, deoarece hotărârea a produs efecte, licitatia a avut loc și s-a încheiat contractul de vanzare – cumparare. Din acest motiv hotărârea nu mai poate fi revocata ci petentul poate sa solicite anularea ei în instanța.  
Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,pe bază de protocol, a terenului înscris în CF nr.40162, în suprafață de 23.766 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, liber de sarcini, pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str.Cernei, municipiul Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea  proiectului ,, Modernizare si extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin”, in vederea finatarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.1. C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 3 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul  8. - Intrebari.Interpelari.
Punctul  9. - Diverse.
Doamna Ponetchi Maria  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei.  Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta într-un singur exemplar.  

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 18.02.2020
  
Încheiat astăzi, 18.02.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin  Dispozitia nr.232/17.02.2020 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se propune ordi nea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 18.02.2020.
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  18.02.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 30.01.2019. 
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal  si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3. - Proiect de hotarare privind aprobarea  utilizarii exedentului aferent bugetului local,din anii  precedenti.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 4. -  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes, pe anul 2020 , a bugetului  centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si programul de investitii pe anul 2020.
Domnul Primar spune ca este un referat al Directiei Economice nr. 4638/18.02.2020 din care rezulta ca in urma unei  eroari materiale s-a alocat suma de 208 mii lei pentru sectiunea de functionare pe Cap.65.02 Titlul 81 si se solicita ca suma sa fie repartizata la Sectiunea de dezvoltare pe Cap.65.02, Titlul 81 deoarece plata creditului se face din sectiunea de dezvoltare, Rata credit Campus C.D. Loga
Se supune la vot amendamentul si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 5. -  Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizarii și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru Școli al Romaniei și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul municipiului Caransebes, pentru anul scolar 2020-2021.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta  într-un singur exemplar.  

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 31.01.2020

Cu ocazia şedinţei ordinare din data de 31.01.2020 a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 51 /23.01.2020 , prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020. 
  
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2019, ora 12.00.
Domnul Viceprimar propune completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
1.Proiect  de hotarare privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice  faza  PAC + PT + DDE pentru investitia "Reabilitare piata de vechituri prin realizare platforma balastata, compactata si dalata, realizare invelitoare pe structura metalica "  intocmita de catre S.C. PRO CASA PROIECT  S.R.L. 
2.Proiect  de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș”.
3. Proiect  de hotarare privind darea în administrare către Liceului Teologic Baptist Reșița, a 4 săli de clasa, 1 cabinet, 2 holuri și 2 băi, în suprafață de 379 mp, situate la parterul imobilului înscris în CF nr.43100,  proprietatea municipiului Caransebeș.
4.Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către  Clubul Copiilor Caransebeș a 16 spatii situate la etajului I din imobilul înscris în CF nr.41163, proprietatea municipiului Caransebeș, avand ca destinatie desfășurarea activitatilor specifice clubului.
5.Proiect  de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.230 /04.12.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20.000 mp inscris in CF 42209 Caransebes.
6.Proiect  de hotarare privind alipirea terenurilor înscrise în CF nr.42297,  CF nr.42251, CF nr.42250, CF nr.42249  si CF nr.40973,  proprietatea municipiului Caransebeș si  trecerea din domeniul public în domeniul privat a acestor  parcele  în vederea construirii  unui bloc de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin A.N.L.
7.Proiect  de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020-2021, în municipiul Caransebeș.
Doamna Ponetchi Maria supune la vot punct cu punct completarea ordinii de zi :
Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice  faza  PAC + PT + DDE pentru investitia "Reabilitare piata de vechituri prin realizare platforma balastata, compactata si dalata, realizare invelitoare pe structura metalica "  intocmita de catre S.C. PRO CASA PROIECT  S.R.L.si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiectulde hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș”  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind darea în administrare către Liceului Teologic Baptist Reșița, a 4 săli de clasa, 1 cabinet, 2 holuri și 2 băi, în suprafață de 379 mp, situate la parterul imobilului înscris în CF nr.43100,  proprietatea municipiului Caransebeș  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind darea în folosință gratuită către  Clubul Copiilor Caransebeș a 16 spatii situate la etajului I din imobilul înscris în CF nr.41163, proprietatea municipiului Caransebeș, avand ca destinatie desfășurarea activitatilor specifice clubului  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.230 /04.12.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20.000 mp inscris in CF 42209 Caransebes  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind alipirea terenurilor înscrise în CF nr.42297,  CF nr.42251, CF nr.42250, CF nr.42249  si CF nr.40973,  proprietatea municipiului Caransebeș si  trecerea din domeniul public în domeniul privat a acestor  parcele  în vederea construirii  unui bloc de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin A.N.L. si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020-2021, în municipiul Caransebeș  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Doamna Ponetchi Maria  supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse  și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti..
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată  in data de 09.01.2020.
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta de distributie a gazelor naturale pe strada Teiusului din municipiul Caransebes'', realizata de SC CALOR GRUP Resita.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4. - Proiect de hotarare privind documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta și instalatie de racordare gaze naturale pe strada Granicerilor din municipiul Caransebes''
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  vanzarii pe picior a lemnului rezultat din  partida 5159, cu un volum de 123 mc unei firme solicitante in vederea exploatarii, a tarifului de exploatare  și acordarea de lemn gratuit  din fondul forestier proprietate publica a municipiului Caransebes, institutiilor publice din subordinea Cosiliului Local.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierea unui act aditional la contractul de administrare  încheiat cu Direcția Silvica Caras-Severin, Ocolul Silvic Paltinis, privind prelungirea duratei contractului de administrarea în regim silvic a suprafetei de 353 ha, fond forestier, proprietatea publica a municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind indexarea cu ratei inflatiei de 4 % a tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2020 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, constructii provizorii ,statii telefonie mobila-antene si indexarea cu rata inflatiei in valoare de 4% a pretului inchirierii, la reinoirea contractelor .
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere ( spatii, terenuri, mese) cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2019 si indexarea cu rata inflatiei de 4% a preturilor contractelor de inchiriere exprimate în moneda naționala.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis, a terenului înscris în CF nr.42861, nr.cad.42861, în suprafață de 162 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, a documentației de atribuire si a prețului de pornire al licitației.
Domnul Bogdea Constantin intreaba de ce se face licitatia cu plic închis și nu cu strigare? 
Doamna Secretar Ana Bratu spune ca este singura modalitate prevazuta de OUG 57/2019
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 18.000 mp, identificata în CF nr. 38756 Caransebes, nr top 5236/1/2 situata în intravilanul municipiului Caransebes, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru, Gherman Aurora, Rafa Iulian Todorescu Lazar și Isac Marius Adriansi 9 voturi împotriva din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.
Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru, Gherman Aurora, Rafa Iulian Todorescu Lazar și Isac Marius Adriansi 8 abtineri din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila,  Badet Ion și un vot împotriva din partea domnului Isac Daniel Alexandru.
Punctul 14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea mentinerii pretului pentru inchirierea parcelelor de teren agricol din zona Sesu Roșu din cadrul Proiectului Speranța Verde, la nivelul celor aprobate în anul 2019.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate, cu 18  voturi pentru si domnul Dascalu  Valentin nu voteaza.
Punctul 15. - Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.205/31.10.2019  insensul modificarii destinatiei terenului dat în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL  în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, din deponeu, in statie de sortare.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 16. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001  și beneficiarii Legii nr.208/1997.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 17. - Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizarii Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Caransebes, serviciu de TIP V1, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, conform OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
Doamna Ponetchi spune ca aici trebuie făcută rectificarea ca, se reorganizeaza serviciul conform OMAI NR.75/2019, care a înlocuit OMAI NR.96/2016.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 18. - Proiect de hotărâre privind  modificarea Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Caransebeș, prin transformarea unor funcții publice de execuție de polițist local I, debutant din cadrul Direcției Poliția Locală , în funcții publice de execuție definitive de polițist local, clasa I, grad profesional asistent.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 19. - Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuarii în anul 2020 a celor 6 zile de concediu de  odihna ramase neefectuate în anul 2018 și a celor 25 de zile neefectuate în anul 2019 pentru Primarul municipiului Caransebes.
Doamna Ponetchi Maria precizeaza ca și Viceprimarului i se aproba efectuarea zilelor de concediu neefecuate în 2019
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 20. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  unui numar de 100 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020, la nivelul municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 21. - Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 2 al anului 2019.   
Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice  faza  PAC + PT + DDE pentru investitia "Reabilitare piata de vechituri prin realizare platforma balastata, compactata si dalata, realizare invelitoare pe structura metalica "  intocmita de catre S.C. PRO CASA PROIECT  S.R.L. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș”.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 3 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind darea în administrare către Liceului Teologic Baptist Reșița, a 4 săli de clasa, 1 cabinet, 2 holuri și 2 băi, în suprafață de 379 mp, situate la parterul imobilului înscris în CF nr.43100,  proprietatea municipiului Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către  Clubul Copiilor Caransebeș a 16 spatii situate la etajului I din imobilul înscris în CF nr.41163, proprietatea municipiului Caransebeș, avand ca destinatie desfășurarea activitatilor specifice clubului.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5 peste ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.230 /04.12.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20.000 mp inscris in CF 42209 Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6 peste ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind alipirea terenurilor înscrise în CF nr.42297,  CF nr.42251, CF nr.42250, CF nr.42249  si CF nr.40973,  proprietatea municipiului Caransebeș si  trecerea din domeniul public în domeniul privat a acestor  parcele  în vederea construirii  unui bloc de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin A.N.L.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7 peste ordinea de zi:Proiect  de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020-2021, în municipiul Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Doamna Presedinte Ponetchi Maria  propune ca timpul alocat fiecarui vorbitor să fie de 10 minute.
Se supune la vot propunerea și se aproba cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru, Gherman Aurora, Rafa Iulian Todorescu Lazar și Isac Marius Adriansi 9 voturi împotriva din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.
Punctul 22. - Intrebari.Interpelari.
Punctul 23. - Diverse.
Doamna Ponetchi Maria  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei.  Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta într-un singur exemplar.  

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din data de 09.01.2020
  
Încheiat astăzi, 09.01.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin  Dispozitia nr.3/09.01.2020 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 09.01.2020.
Punctul 1.- Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.
Domnișoara Plesa Andra propune ca presedinte de sedinta să fie doamna Ponetchi Maria.
Domnul Radu Valeriu Savu propune presedinte de sedinta pe domnul Dascalu Valentin.
Se supune la vot propunerea făcută de domnișoara Plesa Andra si se aproba cu 10 voturi pentru din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra, Emanuela Craciunescu, Rafa Vasile, Todorescu Lazar, Gherman Aurora, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru și 8 voturi împotriva din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Badet Ion, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Isac Alexandru, Ardelean Gavrila.  
Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  09.01.2020.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de304.12.2019. 
Se supune la vot aprobarea procesului-verbal  si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul 4.-  Proiect de hotarare privind  acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe 2019  din excedentul bugetului local al anilor precedenti.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Domnul Brancu Ciprian Lazar  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările  şedinţei.  Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta într-un singur exemplar.  

Actualizat in - 01.03.2021, la ora 12:41.