Informații generale privind autoritatea contractantă. în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

  •   Municipiul Caransebeș, cu sediul în Caransebeș, Str. Piața Revoluției nr. 1, județul Caraș-Severin, telefon: 0255/514.887, fax: 0255/515139, e-mail: primaria.caransebes@gmail.com, cod fiscal: 3227947.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 67/15.03.2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024.

Perioada de finanţare: anul 2024.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 450.000 lei și se alocă după cum urmează:

Activități culturale – 100.000 lei, Activități sociale, educaționale, protecția mediului – 160.000 lei, Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 140.000 lei, Culte religioase – 50.000 lei.

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte /programe se poate obține de pe site-ul Municipiului Caransebeș: www.primaria-caransebes.ro. 

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante: www.primaria-caransebes.ro sau se poate procura de la sediul Municipiului Caransebeș, strada Piața Revoluției nr. 1,  Caransebeș, Caraș-Severin.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 30.04.2024, ora 16.00 la sediul Municipiului Caransebeș, strada Piața Revoluției nr. 1,  Caransebeș, Caraș-Severin. 

Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 07.05.2024 -10.05.2024.


 


 În baza Legii 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobată cu modificări şi completări ulterioare,  se fac cunoscute domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile pentru anul în execuţie financiară 2024.

Domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile, conform bugetului Municipiului Caransebeș pe anul 2024, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caransebeș nr. 67/15.03.2024, în suma totală de 450.000 lei, sunt: 100.000 lei pentru activități culturale, 160.000 lei pentru activități sociale, educaționale, protecția mediului, 140.000 lei pentru programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar, respectiv 50.000 lei pentru culte religioase.