MODALITĂȚILE DE CONTESTARE ȘI ATACARE A DECIZIILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN EXERCITAREA DREPTULUI DE A AVEA ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR.544/2001

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice.
În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, deasemenea, va mențina sancțiunile disciplinare aplicate in cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii.
Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.
Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru.