INFORMATII GENERALE PRIVIND POSTUL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

  

Responsabilitati si sarcini:
- Gestioneaza documentele sistemului integrat calitate/mediu al compartimentului;
- Elaboreaza,distribuie, pastreaza, modifica procedurile sistemului integrat calitate/mediu al societatii si se asigura ca sunt respectate de personalul compartimentului;
- Inlocuieste documentele perimate cu cele in vigoare si pastreaza documentele mentionate in procedura controlul inregistrarilor;
- Se preocupa de respectarea cu strictete a cerintelor clientilor si a celor de reglementare;
- Identifica necesitatile de instruire in domeniul calitatii/mediului si le propune spre avizare reprezentantului conducerii;
- Se asigura de adecvanta sistemului integrat calitate/mediu implementat in compartiment cu cerintele referentialelor ,furnizand date reprezentantului conducerii ,pentru sedintele anuale ale conducerii conform procedurii;
- Participa la identificarea periodica a aspectelor de mediu, determinarea semnificatiei lor, stabilirea obiectivelor specifice si crearea programelor de management de mediu;
- Verifica tinerea sub control a spectelor de mediu;
- Gestioneaza si controleaza materialele si deseurile;
- Verifica indeplinirea obiectivelor cuprinse in programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte;
- Dezvolta, implementeaza si mentine SMM, sub conducerea reprezentantului managementului;
- Participa la identificarea necesitatilor de control operational si coordoneaza implementarea si mentinerea acestora;
- Monitorizeaza performantele de mediu fata de aspectele de mediu semnificative si cerintele reglementarilor identificate;
- Participa la dezvoltarea si implementarea planurilor de pregatire si raspuns in situatii de urgenta;
- Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului.