Serviciul Integrare Europeana, Informatizare, Comunicare si Mediu

  1. Initiaza, promoveaza, conduce, monitorizeaza si evalueaza proiectele cu finantare internationala derulate de Municipiul Caransebes, conform prevederilor si normelor interne si internationale specifice.

  2. Urmareste demararea proiectelor la nivelul Municipiului Caransebes, utilizând metodologii de management de proiect, adecvate fiecarei categorii de proiecte care se deruleaza cu bani publici si cu cofinantare din partea unor organisme financiare terte.

  3. Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru proiectele proprii

  4. Elaboreaza si redacteaza aplicatiile pentru proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finantare nerambursabila

  5. Solicita celorlate compartimente documentatiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finantare

  6. Stabileste contacte si tine legatura cu reprezentantii organismelor de verificare, monitorizare si control a proiectelor

  7. Realizeaza evidenta proiectelor derulate

  8. Asigura diseminarea informatiilor despre proiectele derulate

  9. Analizeaza informatiile referitoare la proiecte cu finantare nerambursabila

  10. Exercita si alte atributii prevazute de actele normative în vigoare, stabilite prin hotarâri ale consiliului local, dispozitii ale primarului, precum si alte ordine dispuse pe linie ierarhica.

  11. Exercita si raspunde de îndeplinirea obligatiilor zilnice ale biroului;

  12. Arhiveaza documentele pe care le gestioneaza;

  13. Sprijina actiunile de înfratire si stabilire de relatii directe între municipiul Sibiu si orase din tara si strainatate, întocmind si documentatiile aferente, conform legislatiei în vigoare.


  14. Contribuie la pregatirea documentatiilor proiectelor de colaborare cu alte unitati administrativ - teritoriale, din tara sau din strainatate.


  15. Participa la organizarea unor evenimente stiintifice, culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relatii cu institutii de profil din tara si din strainatate, în primul rând cu cele provenind din orasele înfratite si cu cele aflate în relatii de parteneriat.

  16. Asigura, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi aduse la cunostinta opiniei publice prin intermediul Serviciului de Presa si Comunicare.

  17. Asigura evidenta corespondentei cu orasele înfratite precum si cu alte organisme si organizatii internationale.

  18. Colaboreaza la pregatirea, derularea si monitorizarea proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe.

  19. Urmareste asigurarea consilierii pentru problemele romilor, dupa cum urmeaza:

  20. organizarea participarii etniei romilor la viata economica, sociala, educationala, culturala si politica a societatii;

  21.Asigurarea conditiilor pentru garantarea de sanse egale pentru etnicii romi;

  22.Asigurarea evaluarii principalelor nevoi ale comunitatii de romi si a aplicarii programelor de sprijinire a acestora; 

  23.Raspunde de conceperea si implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor si mediului înconjurator în zonele locuite de romi;

  24.Conceperea si implementarea programelor specifice de formare si reconversie profesionala pentru romi;

   

  25. Saptamânal, face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare si întocmeste raport de activitate cu principalele activitati desfasurate.