Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare,

Astazi, 13.06.2024, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : Hotărâre privind  aprobare Planul Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, AMPLASARE LOCUINTE TIP DUPLEX SI INSIRUIRE, IN REGIM DE INALTIME P+1 NIVEL",   amplasat in intravilanul municipiului Caransebes,  strada Muntele Nemanu, evidentiat in CF nr. 45684 Caransebes,  nr. cad.4545684, proiect nr.32/2023, întocmit de SC CUB ART SRL, beneficiari Matei Petru, Matei Florentina Gianina, Mitidoi Nicolae si Mitidoi Mariana.

Prezenta hotarare reglementeaza din punct de vedere urbanistic terenul situat  in Caransebes, strada Muntele Nemanu, evidentiat in CF nr. 45684 Caransebes,  nr. cad.4545684

Documentatia aferenta proiectului de act normativ cuprinde:


Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare,

Astazi, 17.04.2024, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : Hotărâre privind  aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, DESFIINTARE CORP C1 TRANSFORMARE CORP C2 IN LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E SI CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM P+2E”,   amplasat in intravilanul municipiului Caransebes,  strada Ardealului, nr.26, evidentiat in CF nr. 45133 Caransebes,  nr. Cad.45133,  proiect nr. 86/2022, întocmit de SC CUB ART SRL, beneficiar SC VSC VELMAN SHOPING CENTER SRL.

Prezenta hotarare reglementeaza din punct de vedere urbanistic terenul situat  in Caransebes, Ardealului, nr.26, evidentiat in CF nr. 45133 Caransebes,  nr. cad.45133

Documentatia aferenta proiectului de act normativ cuprinde:


Documentatia poate fi consultata:

- pe pagina de internet a institutiei, la http://www.primaria-caransebes.ro, sectiunea Transparenta decizionala-Legea 52/2003.

- la sediul institutiei primariei municipiului Caransebes, Piața Revoluției nr.1, Caransebes. Proiectul de hotărâre se poate obtine în copie, pe baza de cerere depusa la biroul relații cu publicul al institutiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite până la data de 30.05.2024 la adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com .

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la proiectul de  hotarare privind  aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, DESFIINTARE CORP C1 TRANSFORMARE CORP C2 IN LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E SI CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM P+2E",   amplasat in intravilanul municipiului Caransebes,  strada Ardealului, nr.26, evidentiat in CF nr. 45133 Caransebes,  nr. cad.45133,  proiect nr. 86/2022, întocmit de SC CUB ART SRL, beneficiar SC VSC VELMAN SHOPING CENTER SRL.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com.

Data finalizare termen anunt : 06.06.2024

 


 

Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII - strada Traian Doda”, amplasat in Caransebes,stradaTraian Doda, nr. cad. 44292 evidentiat in CF nr. 44292 Caransebes, nr. cad. 34012, evidentiat in CF 34012 Caransebes  nr. cad 32070, evidentiat in CF nr.32070 Caransebes si nr. cad.38804, evidentiat in CF nr.38804 Caransebes, proiect nr.29/HMC/20, întocmit de SC MY SEVEN HOME SRL Timisoara,  beneficiari Hogea Maria, Hogea Gheorghe Bogdan, Coltan Lucian, Milulescu Ana Maria, Milulescu Codrut.

 1. Anunt elaborare proiect
 2. Proiect de hotarare
 3. Raport specialitate
 4. Anexa
 5. Avize
 6. Referat de aprobare
 7. Raport informare

 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025

Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare,

Astazi, 23.02.2024, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : “ Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 ”.

Prezenta hotarare are drept scop stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 si stabilirea procedurilor si criterilor de acordare, in anul 2025, a facilitatilor fiscale .

Documentatia aferenta proiectului de act normativ cuprinde:

Documentatia poate fi consultata:

 • pe pagina de internet a institutiei, la http://www.primaria-caransebes.ro, sectiunea Transparenta decizionala-Legea 52/2003.
 • la sediul institutiei primariei municipiului Caransebes, Piața Revoluției nr.1, Caransebes. Proiectul de hotărâre se poate obtine în copie, pe baza de cerere depusa la biroul relații cu publicul al institutiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite până la data de 12.03.2024 la adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com .

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de  hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com.

Data finalizare termen anunt : 09.04.2024


Proiect de hotarare de modificare a H.C.L. nr. 97/30.03.2016 privind aprobarea  Regulamentului   serviciului de transport public local de persoane in municipiul Caransebeș, cu modificările și completările ulterioare


Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : Hotărâre privind  aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea “ DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE”, strada A.I. Cuza, nr. 12, in intravilanul municipiului Caransebes, nr. cad. 43917 evidentiat in CF nr. 43917 Caransebes, nr. cad. 429402, evidentiat in CF  42940 Caransebes, proiect nr. 50/2022, intocmit de SC Cub-Art SRL Timisoara, beneficiar SC IDITA ACTIV SRL.


Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Regulamentului   de organizare şi funcţionare a sistemului de parcări  de reședință din municipiul  Caransebeș 


Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata, de pe raza municipiului Caransebeș


Aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚII COMPLEMENTARE”, amplasat in intravilanul municipiului Caransebeș, Strada Calea Severinului, f.nr. , nr. cad. 44.155, din CF nr. 44.155 Caransebeș, proiect nr. 87/2021, întocmit de S.C. Cub-Art S.R.L. Timișoara, beneficiar Mârza Florica Hilda. 


Aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, LOCUINȚE”, amplasat in intravilanul municipiului Caransebes, prelungirea străzii Laurențiu Iancu, nr. Cad. 42450, din CF nr. 42450 Caransebeș, proiect nr. 03/2022/URB, intocmit de Birou Individual de Arhitectura Gherase Ecaterina Loredana, beneficiari Ambruș Rodica, Ambruș Andreea Doriana și Gherase Ecaterina Loredana


Astazi, 21.06.2023, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : “ Hotărâre privind  aprobarea criteriilor care stau la baza  stabilirii ordinii de prioritate in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri în baza Legii 15/2003, republicatã, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personalã, precum şi a criteriilor suplimentare de selecţie a solicitanţilor ”


Astazi, 21.06.2023, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : Hotărâre privind  aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, LOTIZARE SI EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE- strada Teiusului ", amplasat in intravilanul  municipiului Caransebes, partial in extravilan, evidentiat in CF nr. 41699, Caransebes, nr. cad. 41699, si CF nr. 43095 , nr. cad.43095, proiect nr.10/07.2020, întocmit de SC 3D PROIECT ZENCONCEPT SRL,  beneficiari Balanescu Elena Lacrimioara, Boncalo Vasile, Boncalo Elena, Boncalo Ioan, Boncalo Maria.


Astazi, 21.06.2023, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : Hotărâre privind  aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, CONSTRUIRE PARCARE PENTRU AUTOCAMIOANE, CENTRU SPA, SALA SPORT, MOTEL, HOTEL, SPALATORIE AUTO, VULCANIZARE SI IMPREJMUIRE TEREN”, amplasat in municipiului Caransebes, strada Muntele Mic nr. 131, evidentiat in CF nr. 43589, Caransebes, nr. cad. 43589, proiect  nr.57/CMN/2021, întocmit de SC MY SEVEN HOME SRL,  beneficiar SC MARVA IMOBILIARA SRL.


  Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare,

Astazi, 29.03.2023, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : “ Hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 ”

Prezenta hotarare stabileste impozitele și taxele locale aplicabile în municipiul Caransebes.

Documentatia aferenta proiectului de act normativ cuprinde:

- Proiect de hotarare

- Raport compartiment de specialitate

- Referat de aprobare

- Anunt


Proiectul de  hotarare privind  aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea “ LOCUINȚE”, situat parțial în intravilanul municipiului Caransebeș, strada Godeanu, parțial în extravilan, evidențiat în CF nr. 44326 Caransebeș, nr. Cad. 44326


Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, Construire hala industriala pentru productie si depozitare cu anexele aferenta"


Anunt si Proiect de hotarare privind aprobare modificării Anexei 2-LSTA cu denumirea și amplasarea stațiilor destinate transportului public de călători în municipiul Caransebeș, la Caietul de sarcini ce face parte integrantă din contractul de delegare aprobat prin HCL nr. 97/30.03.2016 privind Regulamentul derviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebes, cu modificarile și completarile ulterioare


Proiect aprobare Planul Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, Extindere zona locuinte – cartier Racovita


Proiect de buget 2023


Hotărâre privind  aprobare Plan urbanistic Zonal pentru lucrarea „ Extindere zona locuinte-cartier Racovita” 


Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului și a criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale dinmunicipiul Caransebeș


Proiectul de hotarare privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritar în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Caransebeș


Proiectul de hotarare privind stabilirea criteriilor de incadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Caransebeş, judetul Caras-Severin


Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, astazi, 21.11.2022, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: “Hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului   de organizare şi funcţionare a sistemului de parcări  de reședință din municipiul  Caransebeș”.


Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare,astazi, 21.11.2022, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: “Hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de exploatare  a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată, de pe raza municipiului Caransebeș”.


Proiect de hotarare privind aprobare ajustare/modificarea tarifului pentru colectarea transportul si depozitarea deseuilor menajere din municipiul Caransebes, conform fisei de fundamentare pentru ajustarea tarifului de colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale din deseurile municipale


Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 


Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare,

Astazi, 27.10.2022, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : “ Hotărâre privind  aprobare PUZ-EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE FAMILIALE-strada Ciprian Porumbescu, nr. cad. 43688, CF nr. 43688 Caransebes, proiect nr.7/2022, intocmit de Biroul Individual de Arhitectura Miculescu Maria, Resita, beneficiar  Gherga Ioan ”.

  Prezenta hotarare reglementeaza din punct de vedere urbanistic terenul amplasat în Caransebes, str.   Ciprian Porumbescu, nr. cad. 43688, CF nr. 43688.

Documentatia aferenta proiectului de act normativ cuprinde:

Documentatia poate fi consultata:

- pe pagina de internet a institutiei, la http://www.primaria-caransebes.ro, sectiunea Transparenta decizionala-Legea 52/2003.

- la sediul institutiei primariei municipiului Caransebes, Piața Revoluției nr.1, Caransebes. Proiectul de hotărâre se poate obtine în copie, pe baza de cerere depusa la biroul relații cu publicul al institutiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite până la data de 07.11.2022 la adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com . 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de  hotarare privind aprobare PUZ-EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE FAMILIALE-strada Ciprian Porumbescu, nr. cad. 43688, CF nr. 43688 Caransebes, proiect nr.7/2022, intocmit de Biroul Individual de Arhitectura Miculescu Maria, Resita, beneficiar  Gherga Ioan”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com.

Data finalizare termen anunt : 14.12.2022


Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ din 12.10.2022 


Primaria municipiului Caransebes, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare,

Astazi, 27.10.2022, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ : “ Hotărâre privind  aprobare PUZ-LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER-strada Libertății, nr. 17, nr. cad. 41787, CF nr. 41787  Caransebes, proiect nr.980/2021, intocmit de Biroul Individual de Arhitectura Adina Bocicai, Resita, beneficiari Rustemaj Naim, Rustemaj Carmen, Haberfeller Alexander și Harberfeller Hildegard

Prezenta hotarare reglementeaza din punct de vedere urbanistic terenul amplasat în Caransebes, str.   Libertății, nr. 17, nr. cad. 41787, CF nr. 41787.

Documentatia aferenta proiectului de act normativ cuprinde:


Documentatia poate fi consultata:

 • pe pagina de internet a institutiei, la http://www.primaria-caransebes.ro, sectiunea Transparenta decizionala-Legea 52/2003.
 • la sediul institutiei primariei municipiului Caransebes, Piața Revoluției nr.1, Caransebes. Proiectul de hotărâre se poate obtine în copie, pe baza de cerere depusa la biroul relații cu publicul al institutiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite până la data de 07.11.2022 la adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com . 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de  hotarare privind aprobare PUZ-LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER-strada Libertății, nr. 17, nr. cad. 41787, CF nr. 41787  Caransebes, proiect nr.980/2021, intocmit de Biroul Individual de Arhitectura Adina Bocicai, Resita, beneficiari Rustemaj Naim, Rustemaj Carmen, Haberfeller Alexander și Harberfeller Hildegard  ”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com.


Data finalizare termen anunt : 14.12.2022


Proiect de act normativ nr. 28855 din 12.10.2022

Proiect de  hotarare privind abrogarea HCL nr. 113/19.04.2013 pentru modificarea și completarea HCL  nr. 91/28.03.2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activitatii de transport în regim de taxi și de incheiere pe raza municipiului Caransebes 

Proiect de hotărâre, anunț și anexe

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Caransebes 

Referat de aprobare la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Caransebes 

Regulament privind procedura de vanzare a unor bunuri  proprietate privata a Municipiului Caransebes 


Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ


Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Caransebeș aprobat prin H.C.L. nr. 91/28.03.2008


Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caransebeș pentru perioada 2021-2027


Proiect de hotarare privind regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes.

In temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003, Primarul municipiului Caransebes propune Consiliului Local proiectul de hotarare cu privire lar regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Documentatia poate fi descarcata aici.

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com.

 

Va multumim.


Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021


Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019


Anunt privind taxele si impozitele pentru anul 2017

In temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 prvind Codul Fiscal, Primarul municipiului Caransebes propune Consiliului Local proiectul de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, nemajorate, la nivelul anului 2016.

Documentatia poate fi descarcata aici.

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 15.04.2016.

Va multumim.

 


Proiect de hotarare privind inchirierea unor suprafete de teren, situate in fata punctelor de lucru cu profil de alimentatie publica, cu destinatia spatiu de fumat


Proiect de hotarare privind interzicerea opririi si stationarii autovehiculelor in statiile de transport public local de persoane de pe raza municipului Caransebes si modalitati de sanctionare contraventionala


Se aduce la cunostinta ca in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, am procedat la afisarea proiectului:

Propunerile, sugestiile si opiniile, cu valoare de recomandare, se vor depune pana la data de 18.12.2015 la sediul Primariei Municipiului Caransebes, Compartimentul Protectia Mediului.


Se aduce la cunostinta ca in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, am procedat la afisarea proiectului:

Propunerile, sugestiile si opiniile, cu valoare de recomandare, se vor depune pana la data de 18.12.2015 la sediul Primariei Municipiului Caransebes, Compartimentul Administratie Locala.