DIRECTIA ADMINISTRAŢIE LOCALĂ, CADASTRU, SPORT SCOLI SI LICITATII TERENURI

Are in subordine urmatoarele compartimente:

- Compartimentul administratie locala, autoritate tutelara, sport, scoli;

- Compartiment verificarea ocuparii domeniuui public, parcari si utilitati publice;

- Compartiment cadastru-intabulari;

- Compartimnet retrocedari, licitatii imobile si terenuri;

- Inventar patrimoniu.

 

Activitati desfasurate:

- Activitate la Legea 15/2003:

1. Atribuire loturi prin HCL catre persoanele indreptatite;

- Activitate la Legea 18/1991, 169/1997, 1/2000, Legea 247/2005:

1. Documentatii pentru eliberarea Ordinului Prefectului:

-  Activitate Legea 10/2001;

- Activitate pentru întocmirea documentaţiilor de vânzare concesionare a terenurilor:

1.  Identificarea și masurarea terenurilor solicitate, intocmirea planurilor de situație, verificarea

       situației juridice; 

2.  documentatiile de  vanzare sau concesionarie/inchiriere terenuri pentru analiza de catre Consiliul Local.

3.   Perfectarea contractelor;

 

ACTIVITATE DE CADASTRU

-  Masurarea, delimitarea terenurilor pentru realizarea proiectelor municipalitatii.

                     

Sinteza activitatilor derulate de către Compartimentul Verificare, Ocupare Domeniul Public, Parcari și Utilitati Publice

  1. Activitati în legătura cu administrarea parcarilor publice cu plata:

- identificarea locatiilor în vederea amenajarii de noi locuri de parcare;

- efectuarea procedurii de licitatie pentru atribuirea de locuri de parcare pe raza municipiului Caransebes;

- intocmirea și eliberarea abonamentelor de parcare în cazul locurilor de parcare atribuite și achitate;

 

    2. Activități în legătura cu ocuparea terenurilor aflate în proprietatea municipiului Caransebes:

a) Activități în legătura cu ocuparea terenurilor pe care se găsesc amplasate garaje:

b)Activitati în legătura cu inchirierea terenurilor în scopul amenajarii de terase definitive sau sezoniere:

c) Activități în legătura cu inchirierea terenurilor din domeniul public și privat al municipiului Caransebes(curti, grădini, zone verzi, terenuri agricole);

d) Activitati în legătura cu ocuparea domeniului public de către solicitanti  cu ocazia organizarii de targuri, manifestari artistice :  

e) Activități de teren în legătura cu urmarirea modului de ocupare a domeniului public și privat cu materiale de constructii, schele, panouri publicitare, etc.

- administrarea  salilor de sport aflate in patrimoniu municipiulu.

 

DIRECTOR ADMINISTRATIA LOCALA, CADASTRU, SPORT SCOLI SI LICITATI TERENURI:

Stefanuti Daniel-Sebastian – nr. telefon 0743020385;

stefanutid@yahoo.com.Informaţii de interes public:
 • dispoziţii cu caracter normativ emise de primarul municipiului în domeniul de activitate al compartimentului ;
 • documentele privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale ;
 • documentele privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidenţiale şi parlamentare ;
 • documentele privind pregătirea şi desfăşurarea referendumurilor de interes naţional şi local ;
 • listele electorale permanente ale municipiului ;
 • dispoziţiile primarului municipiului prin care se instituie tutela pe seama unei persoane majore lipsite de discernământ ;
 • propuneri pentru proiectul de buget local în domeniul administraţiei publice locale şi autorităţii tutelare ;
 • documentele privind aplicarea prevederilor legii nr. 52/2003 pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică ;
 • situaţiile statistice privind activitatea de administraţie publică locală şi autoritate tutelară ;
 • datele şi informaţiile incluse în fişa localităţii ;
 • orice alte documente din domeniul administraţiei publice locale şi autorităţii tutelare, cu excepţia celor privitoare la persoane fizice ;
 • lista asociaţiilor de proprietari ;
 • informaţii privind activitatea cultural – sportivă desfăşurată pe teritoriul municipiului Caransebeş.