1. Biblioteca Municipală Mihail Halici, foloseşte următoarele documente: 

2. Compartimentul Control Comercial, foloseşte următoarele documente:

3. Compartimentul Mediu, foloseşte următoarele documente:

4. Serviciul Public Poliţia Comunitară, foloseşte următoarele documente:

5. Compartimentul Relaţii cu Publicul, foloseşte următoarele documente:

6. Compartimentul Registrul Agricol, foloseste urmatoarele documente:
7. Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului foloseste urmatoarele documente: