Primăria municipiului Caransebeș a primit 386 de pachete cu produse alimentare care urmează să fie distribuite, în perioada 13.05.2022- 27.06.2022, prin Direcția de Asistență Socială.

Beneficiarii pachetelor cu produse alimentare sunt familiile și persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat (ajutor social), precum și familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei. Distribuirea către beneficiarii eligibili se face la Cantina de Ajutor Social, din strada Tribunalului nr. 2, de luni până joi între orele 8-16, și vinerea între orele 8-13.30.

Acțiunea se derulează în cadrul proiectului POAD 2018-2021 „Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare”, finanțat din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Fiecare pachet cu produse alimentare (25,360 de kg) care urmează să fie distribuit beneficiarilor, în baza actului de identitate, conține următoarele produse:

 • făină albă de grâu - 5 kg;
 • mălai - 4 kg;
 • paste făinoase - 0.800 kg;
 • ulei - 4 litri;
 • zahăr - 2 kg;
 • orez - 4 kg;
 • conservă carne de vită - 1,500 kg;
 • conservă carne de porc - 0.900 kg;
 • conservă pateu de ficat - 1 kg;
 • compot de fructe - 1,440 kg;
 • gem de fructe - 0,360 g;
 • gem de fructe dietetic - 0,360 g.

 


In atentia furnizorilor publici si privati de servicii sociale de pe raza municipiului Caransebes


Anunț

 Distribuire tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde destinate persoaneleor vârstnice 


În perioada 11.11.2020 - 16.11.2020 la sediul Cantinei de Ajutor Social (contact: 0255/513383) str. Tribunalului, nr.2 (Luni – Joi între orele 9 – 15, Vineri între orele 9 – 12) se distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde destinate persoaneleor vârstnice care îndeplineasc cumulativ următoarele condiții:

    •  au împlinit vârsta de 75 de ani  sau peste această vârstă;

    •   au domiciliul/reședința pe raza municipiului Caransebeș;

    •   realizeză venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari (800 lei);

Tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde se eliberează pe baza actului de identiate al titularului în original și copie împreună cu fotocopia ultimului cupon de pensie;

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. este de 180 de lei/lună. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru mase calde poate fi actualizata anual prin hotărâre a Guvernului adoptată cu cel puţin 90 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor. 


ANUNȚ 

Direcția de Asistență Socială Caransebeș preia solicitările în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Preluarea solicitărilor se va realiza în perioada 15-30 a fiecărei luni.

Lista cu solicitări va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cerere în perioada menționată, dar se încadrează în prevederile legale, o pot face și ulterior, urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii și documentelor aferente.

Cererile însoțite de actele doveditoare se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Caransebeș, str Teiusului, nr.24.

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Valoare nominala a unui tichet social este de 500 lei/an școlar.

Condiții de eligibilitate

 • domiciliul/reședința pe raza municipiului Caransebeș;

 • venitul net lunar pe membru de familie de până la 284 lei inclusiv, în cazul copiilor preșcolari,

 • venitul net lunar pe membru de familie de până la 1115 lei inclusiv, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial.

 • dovada înscrierii copilului la școală sau grădinită

Documente necesare:

 • cerere tip - disponibila la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș / descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Caransebeș, la secțiunea adresată Direcției de Asistență Socială Caransebeș.

 • act de identitate solicitant -copie și original;

 • act identitate al soțului/soției(după caz)- copie și original;

 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal- dacă este cazul;

 • certificatele de naștere ale copiilor-copie și original;

 • certificat căsătorie părinți (dacă este cazul)

 • copie certificat deces parinte( dacă este cazul);

 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, aferente lunii iulie 2020: adeverinta salariu net eliberată de angajator, adeverinte eliberate de organele fiscale sau de alte autorități competente, cupon pensie, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

 • adeverintă preșcolar\elev eliberată de unitate de învățământ;

 • hotărârea judecătorească rămasă definitivă de divorț sau plasare a minorului, hotărâre de încredinșare sau plasament familial, dispoziție de instituire a tutelei, etc.

 • alte documente, după caz.

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Caransebeș, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021 și adeverința de venit.


 

Actualizat in - 04.07.2024, la ora 08:11.