Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL CARANSEBEȘ, titular al proiectului „Revitalizare și amenajare spații verzi în municipiul Caransebeș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Revitalizare și amenajare spații verzi în mun. Caransebeș”, propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, Parcul Teiuș (str. Cloșca) și Parcul Vila Popov (str. Corcana).

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, între orele 08.00 - 16.30 și vineri, între orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

PRIMAR

FELIX-COSMIN BORCEAN

           NOTIFICĂRI VÂNZARE DE SOLDARE

În perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, comercianții de pe raza municipiului Caransebeș pot efectua vânzări de soldare pentru produsele de toamnă-iarnă, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare.
Reamintim agenților economici că au obligația să notifice Primăria municipiului Caransebeș cu privire la perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor.
Notificările se vor face folosind cererea tip prevăzută în anexa la O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cerere care se poate solicita și din cadrul compartimentului Autorizări, Control Comercial.
Orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operațiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.
Notificările se pot depune la compartimentul Relații cu Publicul, registratură și arhivă sau pe adresele de e-mail: controlcomercial@primaria-caransebes.ro sau primaria.caransebes@gmail.com

Compartiment Autorizări, Control Comercial