NOTIFICĂRI VÂNZARE DE SOLDARE

În perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, comercianții de pe raza municipiului Caransebeș pot efectua vânzări de soldare pentru produsele de toamnă-iarnă, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare.
Reamintim agenților economici că au obligația să notifice Primăria municipiului Caransebeș cu privire la perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor.
Notificările se vor face folosind cererea tip prevăzută în anexa la O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cerere care se poate solicita și din cadrul compartimentului Autorizări, Control Comercial.
Orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operațiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.
Notificările se pot depune la compartimentul Relații cu Publicul, registratură și arhivă sau pe adresele de e-mail: controlcomercial@primaria-caransebes.ro sau primaria.caransebes@gmail.com

Compartiment Autorizări, Control Comercial