Potrivit art. 23, alin. (1) din Ordinul 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, se înregistrează de către consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, şi troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", precum şi tramvaiele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care nu păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, şi vehiculele cu tracţiune animală. 


Obținerea certificatului de înregistrare vehicule


Certificatele se eliberează pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării. Toate persoanele care dețin un vehicul care se înregistrează de către consiliile locale, trebuie să urmeze următorii pași:


    1. Depunerea documentației necesare

            Cererea tip împreună cu actele necesare se verifică de către funcționarii din cadrul compartimentului Autorizări, Control Comercial și se depune la compartimentul Relații cu Publicul, Registratură și Arhivă. 

    2. Înregistrarea vehiculului

       Funcționarii publici din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, compartiment Autorizări, Control Comercial vor atribui numărul de înregistrare iar plăcuțele cu numerele de înregistrare se obțin de la o societate specializată. După întocmire, certificatul de înregistrare va fi înmânat personal solicitantului sau delegatului acestuia.


Documente necesare: 

    • cerere tip

    • documentele de identitate ale proprietarului, buletin de identitate sau carte de identitate – copie

    • permisul de conducere al proprietarului

    • actul de proveniență vehicul

    • certificatul de omologare pentru vehicul eliberat de autoritatea competentă (R.A.R.) 

    • asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație

    • dovada achitării taxei (chitanță eliberată de Serviciul Impozite și Taxe)

    • poza color a vehiculului având montată plăcuța cu numărul de înregistrare 


Cererile/formularele tip pot fi consultate și descărcate de aici

Compartiment Autorizări, Control Comercial