Autorizațiile de funcționare se vizează anual, în primele 3 luni, până la data de 31 martie, urmând ca începând cu data de 1 aprilie să fie percepută o taxă de penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, potrivit art. 4 alin. (1) din H.C.L. 24/2010 actualizată și completată.

Toți agenții economici care au declarat puncte de lucru și dețin autorizații de funcționare, sunt obligați să le vizeze în fiecare an. Ei vor solicita în cadrul compartimentului Autorizări, Control Comercial cererea de viză și vor primi consultanță privind documentele obligatorii ce trebuie atașate cererii. După verificare, cererea însotiță de documente se depune la compartimentul Relații cu Publicul, Registratură și Arhivă, iar după întocmire Fișa de valabilitate (viza) se eliberează de către compartimentul Autorizări, Control Comercial.

Acte necesare:

    
    • dovada spațiului (contract de închiriere, comodat, extras C.F., etc.)
    • certificatul de atestare fiscală eliberat de Serviciul Impozite și Taxe
    • dovada achitării taxei de viză (copie chitanță)
    • fișa de valabilitate din anul anterior, în original, doar pentru societățile care au vizat autorizațiile și nu pentru cele care au primit autorizație nouă
      
       
În anul 2021 tariful pentru vizarea autorizației de funcționare pentru toate domeniile este de 50 lei, exceptând alimentația publică, detaliata mai jos si comertul cu ridicata, unde tariful este de 100 lei.


Taxa de viză pentru desfășurarea activității de Alimentație publică, cod caen 5610 - Restaurante și  5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor este în funcție de suprafața aferentă activităților  desfășurate, astfel:

până la 50 mp 523,00 lei
între 51 mp și 100 mp 1.100,00 lei
între 101 mp și 150 mp 2.200,00 lei
între 151 mp și 300 mp 3.300,00 lei
între 301 mp și 500 mp 4.400,00 lei
între 501 mp și 700 mp 6.600,00 lei
între 700 mp și 1000 mp 7.700,00 lei
mai mare de 1000 mp 8.800,00 lei

 

Actualizat in - 11.01.2022, la ora 11:40.