Comisii  CONSILIU LOCAL CARANSEBEŞ pe domenii de specialitate


I. Comisia de specialitate nr. l pentru studii, prognoze economico - sociale,buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, în următoarea componenţă:

    • DASCĂLU VALENTIN – presedinte 

    • SCHINTEIE PETRU- secretar 

    • SABADIS IONEL ADREIAN 

    • DRAGOMIR CRISTIAN EUGEN 

    • PURDESCU SEBASTIAN ALIN 


II. Comisia de specialitate nr. 2 pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură în următoarea componenţă:

    • SCHINTEIE PETRU- presedinte 

    • DASCALU VALENTIN- secretar 

    • BOJIN SIMION 

    • CURELEA DRAGOS CONSTANTIN 

    • TODORESCU LAZAR 


III. Comisia de specialitate nr. 3 pentru servicii publice , comerţ, agricultură şi turism în următoarea componenţă:

    • STEFAROI IULIAN VLAD - presedinte 

    • BONCIA NATALIA COSMINA- secretar 

    • PAICA SIMION

    • PASAT AUREL 

    • RAFA VASILE IULIAN 


IV. Comisia de specialitate nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ , sănătate ,cultură, protecţie socială sportive si de agrement în următoarea componenţă:

    • CRISTESCU CODRUTA -CORINA- presedinte 

    • SABADIS IONEL ADREIAN – secretar 

    • STEFAROI  IULIAN VLAD 

    • PONETCHI MARIA 

    • BISTREAN SANDA IONELA

      

V. Comisia de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică locală , juridică,disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăţii cetăţenilorîn următoarea componenţă:

    • SCHINTEIE PETRU- presedinte 

    • CORDUNEANU MARIAN-secretar 

    • STEFAROI  IULIAN VLAD 

    • PAICA SIMION

    • CRACIUNESCU EMANUELA ICONIA