Eliberarea certificatelor de stare civilă

Reguli generale

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă - de naştere, căsătorie ori deces  - sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptăţite.Prin sintagma "alte persoane îndreptăţite", în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

1.     părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani

2.     soţul supravieţuitor ori descendenţii persoanei decedate

3.     reprezentanţii legali, în cazul celor puşi sub interdicţiePersoanele care au domiciliul în alte localităţi, din România, decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă pot depune cererea la primăria în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând primăria unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.


 

În toate cazurile cetăţenii interesaţi să obţină înscrisuri referitoare la înregistrări de stare civilă vor trebui să aibă asupra lor act de identitate valabil.

În  caz de
- pierdere
- furt
- distrugere
- preschimbare
a certificatelor
de stare civilă

Persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care vechiul certificat a fost pierdut, furat sau distrus, respectiv precizarea că certificatul iniţial se depune pentru preschimbare.

 

Cui se eliberează certificat de stare civilă, duplicat

1.     de naştere,

2.     de căsătorie,

3.     de deces,

1.  Certificatul de naştere se eliberează titularului actului

·         pentru minorii care nu au acte de identitate, certificatul de naştere se  eliberează părintelui;

·         pentru minorii, cu vârsta între 14 şi 18 ani, titulari ai unor cărţi de identitate emise, certificatul de naştere se eliberează la cererea acestora şi în prezenţa unuia dintre părinţi ori a reprezentantului legal;

·         pentru persoana majoră (18 ani) certificatul de naştere se eliberează acestuia sau persoanei împuternicite de aceasta cu procură specială;

·         certificatele de naştere se pot elibera şi altor persoane împuternicite, de către titular:

·         prin procură specială autentificată la notar (după caz - simplăcu apostillesupralegalizat - funcţie de ţara în care a fost întocmită);

2. Cerificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi

·         certificatele de căsătorie se pot elibera şi altor persoane împuternicite, de către unul dintre soţi: 

1.     prin procură specială autentificată la notar (după caz -simplăcu apostillesupralegalizat - funcţie de ţara în care a fost întocmită);

2.     pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunea corespunzătoare de - încetare a căsătoriei prin decesul soţului/ desfacere a căsătoriei prin divorţ.

3. Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite

Dovada stării civile

Dovada stării civile

·         este un înscris, sub forma unei scrisori, adresat solicitantului, care atestă existenţa unei înregistrări în evidenţele de stare civilă

Persoanele care nu deţin, pe seama unor rude, decedate, certificate de stare civilă, dar au nevoie de înscrisuri privind înregistrarea naşterii ori căsătoriei aparţinătorilor (dovada rudeniei fiind necesară), pot solicita dovada stării civile.


 

Dovada stării civile se eliberează, la cerere, pentru a atesta statutul unei persoane de - necăsătorit, divorţat, văduv, etc, care serveşte titularului pentru încheierea căsătoriei în străinătate.

Extrasul de stare civilă

Extrasele de stare civilă, pentru uz oficial,

·         atestă înregistrarea de stare civilă precum şi istoricul modificărilor intervenite în statutul civil al titularilor

·         se eliberează la cererea scrisă a M.A.I., S.P.C.L.E.P., S.P.C.J.E.P., instanţelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor, D.G.A.S.P.C., notarilor publici

Formularele/cererile necesare pentru eliberarea documentelor de stare civila, pot fi descarcate accesand link-urile de mai jos:

 1. Cerere Schimbare de Nume pe Cale Administrativă
 2. Cerere înscriere/atribuire CNP
 3. Eliberare duplicat certificat de naştere, căsătorie ­ pentru titular
 4. Eliberare duplicat certificat de naştere, căsătorie ­ cu procură
 5. Eliberare duplicat certificat deces
 6. Eliberare duplicat certificat naştere, căsătorie ­ pentru cetăţeni străini
 7. Eliberare duplicat certificat naştere, căsătorie ­ pentru minori
 8. Eliberare livret de familie
 9. Înscriere schimbare nume în străinătate
 10. Înscriere nume nou pe certificat de naştere, căsătorie
 11. Înregistrare sentinţă divorţ
 12. Înregistrare divorţ pe actul de căsătorie
 13. Înregistrare căsătorie şi deces pe actul de naştere
 14. Inregistrare căsătorie sau divorţ pe actul de naştere
 15. Transcriere şi eliberare certificat de căsătorie încheiată în străinătate
 16. Transcriere şi eliberare certificat de naştere
 17. Transcriere şi eliberare certificat deces  

 Formularele se vor salva pe calculator şi se vor completa  

Pentru editarea fisierelor odt, se recomanda descarcarea si instalarea suitei Libreoffice sau OpenOffice